Underentreprenører får fortsette

Mange underentreprenører og -leverandører som ble rammet av Alpine Bau-konkursen, blir nå forespurt om nye oppdrag på Fellesprosjektet av Hæhre Entreprenør og Veidekke Hochtief.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Sceneskifte ved Korslundtunnelen: Hæhre overtar etter Alpine. (Foto: Olav Nordli)Hovedtyngden av arbeidene som gjenstår på Alpine Baus entreprise etter at firmaet gikk konkurs i juni, skal fullføres etter en ny konkurranse som utlyses i slutten av august. Men fram til ny entreprenør er på plass, trolig i november eller desember, har Fellesprosjektet definert en del arbeider som ønskes utført raskest mulig for å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader.

De fire andre entreprenørene som er inne på Fellesprosjektet er forespurt om disse arbeidene, og prosjektet har tildelt oppdragene etter en vurdering av pristilbud og framdrift.

Disse entreprenørene er JV Veidekke Hochtief og Hæhre Entreprenør AS, som har de øvrige store grunnarbeidskontraktene, samt de jernbanetekniske entreprenørene  Infranord Norge AS og Eltel Networks.  Alle fire skal gjøre noen arbeider, og det største omfanget skal utføres av Hæhre.

Kontakter alle
- Med sikte på den jobben vi er tildelt i høst, vil vi kontakte alle Alpines underentreprenører og leverandører som naturlig kan videreføre sine oppdrag. Omfanget vil i tilfelle stå i forhold til størrelsen på den jobben vi skal gjøre, sier daglig leder Knut Harstad i Hæhre Entreprenør.

- Alt det formelle er ennå ikke på plass, men det ligger an til at vi inngår slike avtaler blant annet når det gjelder brakker, betongleveranser, veisikring, graving og transport, sier Harstad.

- Vi kommer også til å rette forespørsler til Alpines underentreprenører, men foreløpig har vi kommet så kort i prosessen at jeg kan si noe mer konkret, supplerer prosjektleder Jørn Gjennestad i Veidekke Hochtief.

Assisterende prosjektleder Anne Braaten på Fellesprosjektet synes dette er positivt: - På formelt grunnlag kan vi ikke pålegge entreprenørene å bruke Alpines underleverandører, men vi har oppfordret til dette hvis det er hensiktsmessig. Jeg er glad for at oppfordringen følges, sier hun. 

Starter ved månedsskiftet
Hæhre skal i høst blant annet fullføre utsprengingen av Korslund- og Molykkjatunnelen, samt en skjæring som skal tas ut i bratt terreng inn mot Morskogtunnelen. Dessuten omfatter oppdraget plastring, oppfylling og andre dagarbeider på strekningen Langset-Molykkja.

- Vi har allerede begynt å rigge oss til ved tunnelene, og arbeidet her starter 29. juli. Jeg regner med at den første tunnelsalva avfyres noen dager seinere, og rundt 5. august starter vi også med dagarbeidene, opplyser Knut Harstad i Hæhre.

Veidekke Hochtief skal blant annet gjøre sprengningsarbeider i portalområdet ved sørenden av Ulvintunnelen, hvor det er et svært bratt parti som ligger rett ovenfor dagens E6. Prosjektleder Jørn Gjennestad opplyser at forberedelser og sikringsarbeid starter i begynnelsen av august, og at sprengningene trolig starter opp i andre halvdel av måneden.

Hæhre har tatt fellesferie på nordre del av Fellesprosjektet, men fra 29. juli jobbes det atter for fullt. Det gjelder også oppdragene som firmaet har fått på den sydligste parsellen. (Foto: Olav Nordli)