Tunnelskål på Fellesprosjektet

Onsdag 3. juli fyrte JV Veidekke Hochtief av sin siste tunnelsalve i Ulvintunnelen på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Begivenheten ble selvsagt markert med den tradisjonelle skålen på røysa.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Markering på røysa i samsvar med tradisjonen. (Foto: Øystein Grue)Ulvintunnelen inngår i traseen for det nye dobbeltsporet, og med sine 3,9 km er dette den lengste tunnelen på Fellesprosjektet. Ca. 500.000 m3 med fjell er sprengt ut siden entreprenøren startet arbeidet våren 2012, noe som utgjør ca. 25.000 turer med lastebil og henger for å frakte massene bort.

Grunn til å feire
- I dag er det grunn til å feire vel gjennomført jobb. I gjennomsnitt er det produsert 250 meter tunnel hver måned i 14 måneder, og det er grunn til å gi dere som har gjort jobben skryt, sa prosjektleder Jørn Gjennestad i Veidekke- Hochtief før salva smalt.

Nærmere 200 anleggsarbeidere, samt representanter for byggherren Statens Vegvesen og Jernbaneverket, kjente trykket fra sluttsalva én kilometer inn i tunnelen fra nordsiden.

Etter at ladden hadde lagt seg ble det tradisjonen tro behørig skålt i konjakk og kastet en skvett på toppen av røysa.

Selv om Veidekke Hochtief har sprengt seg ferdig, gjenstår det ennå noen meter med fjell i den søndre enden av tunnelen. Sammen med portalen på samme sted inngår nemlig dette i kontrakten som den konkursrammede entreprenøren Alpine Bau hadde ansvaret for.  Hvordan dette arbeidet nå skal videreføres, avklares i løpet av kort tid.

Utstøping med membran
Ulvintunnelen er den første jernbanetunnelen i Norge hvor full utstøping med membran er valgt som metode for vann- og frostsikring, og dette arbeidet fortsetter selvsagt for fullt framover. Totalt vil det gå med ca. 95.000 m2 med både fiberduk og membran – noe som tilsvarer omtrent 14 fotballbaner av hver.

Til utstøpingen er forbruket ca. 80.000 m3 med betong.  Hver støpeseksjon er 12 meter lang, og totalt flyttes forskalingsvogna 333 ganger.

Entreprisen til Veidekke Hochtief omfatter også en vegtunnel med to parallelle løp; Morskogtunnelen på 2,3 kilometer hvor drivingen også nærmer seg sluttspurten. Utsprenging av en kort jernbanetunnel på 160 meter, Morstuatunnelen på fylkesgrensen mellom Akershus og Hedmark, har dessuten kommet nesten halvveis.

Første skål
På nordre del av Fellesprosjektet ble glassene hevet allerede for fire uker siden, nærmere bestemt den 11. juni. Da markerte man gjennomslaget i vegtunnelene på Espa, hvor de to løpene blir 660 og 670 meter lange – og dermed den lengste vegtunnelen i Hedmark.

Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark fylkeskommune, og Nils Røhne, ordfører i Stange kommune, var hentet inn som skytebaser for anledningen. Espatunnelen inngår i entreprisen som utføres av Hæhre Entreprenør AS .

Også på den sydligste entreprisen (FP1) inngår det to tunneler – Molykkjatunnelen for dobbeltsporet og Korslundtunnelen for firefelts E6. Begge disse er ca. 550 meter lange. Da arbeidene ble stanset på grunn av konkursen til Alpine Bau i midten av juni, var drivingen av disse tunnelene kommet litt under halvveis.