Tette tunneler med full utstøping

På Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har Jernbaneverket valgt full utstøping med membran for vann- og frostsikring av jernbanetunnelene. Denne metoden brukes i stor grad i jernbane- og vegtunneler utenfor Norge.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Membranen i Ulvintunnelen før tildekking med betong. (Foto: Hilde Lillejord)Siden 1994 har det vært vanlig å bruke sprøytebetonghvelv ved utbygging av jernbanetunneler i Norge, altså isolasjonsmatter (PE skum) som er brannbeskyttet med sprøytebetong.

Flere tunneler her til lands har problemer med vannlekkasjer fordi løsningene med sprøytebetonghvelv er for dårlige, og vannlekkasjer ødelegger jernbaneteknisk utstyr. Dette problemet kan nå være løst ved bruk av den valgte metoden med utstøping.

Dobbel levetid og mindre vedlikehold
Jernbaneverket har vært på befaring i flere europeiske tunneler hvor utstøping med membran er brukt. Disse tunnelene er av en bedre standard enn de norske, både på driftssikkerhet og vedlikehold. Jernbaneverket har derfor besluttet å investere i denne metoden i de tre nye tunnelen som skal bygges på Fellesprosjektet; Ulvintunnelen, Mostuatunnelen og Molykkjatunnelen.

- Dette er en investering for fremtiden, sier anleggsteknisk rådgiver Jan Ausland i Jernbaneverket, som har hatt en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av Fellesprosjektet bl.a. som assisterende prosjektleder.

- Utstøpt hvelv gir bedre driftssikkerhet fordi vannet dreneres vekk bak hvelvet og ned i drenssystemet. Det betyr at problemer som vannlekkasje på skinnegangen og på tekniske installasjoner forsvinner, forteller han.

- Denne metoden bidrar derfor til at levetiden på tunnelene dobles i forhold til tidligere løsninger, og den medfører mindre vedlikeholdsarbeid i tunnelene i fremtiden. Dette er en investering som totalt sett vil gi lavere levetidskostnader, avslutter Ausland.

“Paraply-løsning”
Utstøping (concrete lining) benyttes både ved krav til vanntett utførelse dimensjonert for fullt vanntrykk, og som drenert utførelse der utstøpingen fungerer som en “paraply”.

Jernbanetunnelene på Fellesprosjektet har valgt den siste løsningen. Det betyr at med paraplyløsningen vil vannet dreneres som et sjikt bak membranen slik at grunnvannet ledes til tunnelsålen.