Stor interesse for å bygge veg og bane

Totalt 20 ulike selskaper møtte mandag 14. mars opp på informasjonsmøtet som Fellesprosjektet E6-Dovrebanen holdt for entreprenørbransjen. Utbyggingen av veg og bane ventes å starte våren 2012.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Trangt om plassen på entreprenørmøtet på Minnesund. (Foto: Håkon Aurlien)Deltagelsen på entreprenørmøtet viser at det er stor interesse for å bygge 21 km firefeltsveg og 17 km dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa mellom Minnesund og Espa. At interessen er stor, er kanskje ikke så rart siden strekningen har åtte store entrepriser (tre hovedentrepriser) verdt flere milliarder kroner.

Stort prosjekt
Utbyggingen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen, er på mange måter et stort og komplisert prosjekt.

I byggingen av motorveg og dobbeltspor inngår 3,7 km med toløps vegtunneler og 4,6 km ettløps jernbanetunneler. I tillegg skal entreprenørene også bygge 17 km med lokalveg og flere ulike strandsonetiltak, samt flytte totalt cirka seks millioner kubikkmeter med masse.

Byggestart i april 2012
Etter planen skal de tre store grunnarbeidsentreprisene på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen ha byggestart i april 2012. Før den tid skal det gjøres noen forberedende arbeider, blant annet bygging av ny lokalveg på Espa og gang- og sykkelveg på Minnesund. Det skal også utføres avskoging og riving av en del hus og hytter.

Dette er arbeider som vil gjennomføres i 2011, samtidig som stortingsproposisjonen om finansieringen av firefelts E6 og dobbeltsporet Dovrebane blir behandlet av Stortinget.  Det er ventet at de 21 kilometrene firefelts veg åpner for trafikk høsten 2014, mens jernbanedelen følger etter i 2015.

Blant de 20 firmaene som møtte opp på informasjonsmøtet på Minnesund, var de fleste store norske entreprenørfirmaene representert. I tillegg møtte enkelte utenlandske firmaer, blant annet det store tyskbaserte selskapet Bilfinger Berger. Så gjenstår det å se hvor mange entreprenører som leverer tilbud når de tre hovedentreprisene lyses ut i perioden fra oktober 2011 til januar 2012.