Stoltenberg: - Et forbilde for andre prosjekter

Statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Marit Arnstad omtalte Fellesprosjektet E6-Dovrebanen som et forbilde da de besøkte anlegget mandag 10. september. De to ministrene var opptatt av å få mest mulig igjen for pengene som brukes på samferdsel.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsminister Marit Arnstad og statsminister Jens Stoltenberg besøkte Fellesprosjektet. (Foto: Tore Holtet)Regjeringen går nå inn i en intensiv fase i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23. I den sammenheng var statsministeren og samferdselsministeren på tur for å få innspill om effektiv prosjektgjennomføring på veg og bane.

Ett av stoppestedene var Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, hvor det pågår bygging av 17 kilometer dobbeltspor, 21 kilometer firefelts veg, lokalveg og gang- og sykkelveg langs Mjøsa mellom Minnesund og Labbdalen nord for Espa.

- E6 Dovrebanen er det største samferdselsprosjektet i Norge for øyeblikket. Anlegget er et forbilde som viser en rask og stor utbygging. Dette er bra for alle og inspirasjon for andre prosjekter, framholdt statsminister Jens Stoltenberg.

- Vi har mye å lære av dette prosjektet med samtidig utbygging av veg og jernbane. Det gjelder hele tida å få mest mulig igjen for pengene, sa samferdselsminister Marit Arnstad.

Spørsmål om videre utbygging
Mange lokale journalister hadde møtt fram for å treffe ministrene, som fikk flere spørsmål om videre utbygging av veg og bane. Ingen løfter var imidlertid å spore.

 – Vi ønsker sammenhengende utbygging fordi det er en fordel økonomisk, og vi vil derfor se på dette i forbindelse med Nasjonal transportplan. NTP vil sette rammer for framdriften for bl.a. dobbeltspor mot Hamar og Lillehammer, sa Arnstad.

De prominente gjestene besøkte et utsiktspunkt med god oversikt over anlegget på Strandlykkja helt sør i Stange kommune. Blant annet orienterte prosjektleder Taale Stensbye fra Vegvesenet og assisterende prosjektleder Jan Ausland fra Jernbaneverket om arbeidene.

F.v. Taale Stensbye – prosjektleder for Fellesprosjektet, Anne Braaten – Jernbaneverkets prosjektleder for dobbeltspor Eidsvoll-Hamar, Jan Ausland – assisterende prosjektleder Fellesprosjektet, samferdselsminister Marit Arnstad og statsminister Jens Stoltenberg. (Foto: Jens Erik Jensrud, Hamar Arbeiderblad)