Siste tilbudsåpning på Fellesprosjektet

Onsdag 9. mai var det tilbudsåpning på den siste av de tre store grunnarbeidsentreprisene (FP1) på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Tre entreprenører hadde levert tilbud.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontrakten omfatter bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug  i Eidsvoll kommune. Det er ventet at entreprenøren som blir tildelt oppdraget starter anleggsarbeidene i løpet av juni måned.

Dette er de innkomne tilbudene:
Alpine Bau GmbH med en pris på kr. 1.302.964.791,75
Veidekke Entreprenør AS med en pris på kr. 1.496.947.008,10
Skanska Norge AS med en pris på kr. 1.481.591.764,-

Kontrakt og samhandlingsprosess
Tilbudene skal i tiden fremover behandles av byggeledelsen i Fellesprosjektet og en intern anskaffelsesnemd. Det er ventet at tildelingen og signering av kontrakt finner sted i siste del av mai. Etter at Fellesprosjektet og entreprenøren som får oppdraget har undertegnet kontrakten, skal partene gjennom en fire ukers samhandlingsprosess fram mot anleggsstarten.

Dette er entreprisen
Entreprenøren som blir tildelt oppdraget på FP1 skal blant annet bygge:

- Ca 6,3 kilometer firefelts E6 med midtdeler. I hver kjørebane vil det være en tunnel på 630 meter ved Korslund.
- Ca. 5,2 kilometer dobbeltsporet jernbane. For jernbanen inngår en 580 meter lang tunnel på Molykkja og søndre portaler av Ulvintunnelen for Dovrebanen. Denne portalsonen er på ca. 110 meter.
- En overgangsbru over E6
- To kulverter under E6 og en kulvert under Dovrebanen. Det vil også bygges en 30 meter lang trebru i Dovrebanen.
- Ca. 8,5 kilometer med lokalveg.
- Ca. 8,2 kilometer gang- og sykkelveg.

To kontrakter er inngått
FP1 er som nevnt den tredje og siste store grunnarbeidskontrakten i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Tidligere har JV Veidekke Hochtief fått oppdraget på FP2, som omfatter firefelts veg og dobbeltsporet jernbane mellom Brøhaug og Strandlykkja, mens Hæhre Entreprenør skal bygge strekningen mellom Strandlykkja og Kleverud/Labbdalen.