Reguleringsplanene vedtatt

Reguleringsplanene for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er nå vedtatt. Planene var oppe til politisk behandling den 3. november i Stange kommune, og den 9. november i Eidsvoll kommune.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Etter en lang og grundig prosess, var de endelige reguleringsplanene for Eidsvoll og Stange kommuner oppe til politisk behandling i november. Reguleringsplanene ble vedtatt i begge kommuner.

Etter at vedtakene er kunngjort er det adgang til å klage innen tre uker.

Reguleringsplan og plankart for Stange og Eidsvoll finnes på www.e6-dovrebanen.no, eller direkte på lenkene under:

Reguleringsplan Eidsvoll

Reguleringsplan Stange

 

Illustrasjon av Morstua etter utbyggingen. Illustrasjon: ViaNova.