Tidligere planfaser for E6-Dovrebanen

I denne saken finner du planer og rapporter fra arbeidet med planprogram og kommunedelplan for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

For Dovrebanen strakte planområdet seg fra Eidsvoll stasjon til Sørli i Stange kommune. Dette er en strekning på ca 40 kilometer. For E6 strakte planområdet seg fra Minnesund til Skaberud i Stange.

Vedtatte kommunedelplaner og temarapporter finner du som pdf-filer til høyre i denne saken.