Rapporter, planer og publikasjoner

 • Planprogrammene i Eidsvoll fastsatt

  Tirsdag 16. juni stod planprogrammene for strekningene Venjar-Eidsvoll og Eidsvoll-Langset på sakskartet i Eidsvoll kommunestyre. Begge planprogrammene ble fastsatt.

 • Høring av reguleringsplan Eidsvoll - Kråkvål

  Forslag til reguleringsplan for dobbeltspor på strekningen fra Eidsvoll stasjon til Kråkvål ble lagt ut til offentlig ettersyn 15. juni. Fristen for å komme med merknader er tirsdag 28. august 2012.

 • Reguleringsplan Minnesund-Espa på høring

  Fellesprosjektet E6-Dovrebanen legger ut forslag til reguleringsplan på høring i perioden 21. april til 4. juni. Prosjektet strekker seg fra Minnesund til Espa, og planforslaget er derfor delt mellom kommunene Eidsvoll og Stange.

 • Tidligere planfaser for E6-Dovrebanen

  I denne saken finner du planer og rapporter fra arbeidet med planprogram og kommunedelplan for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.