Ny tilbudsåpning på Fellesprosjektet

Hæhre Entreprenør AS og Skanska Norge AS har levert tilbud på den nordre entreprisen på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Dette ble klart ved tilbudsåpningen på Minnesund 29. mars.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontrakten omfatter bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Strandlykkja og Kleverud/Labbdalen i Stange kommune. Det er ventet at entreprenøren som blir tildelt oppdraget starter anleggsarbeidene i løpet av mai måned.

Dette er de innkomne tilbudene:
Hæhre Entreprenør AS med kr. 1.787.895.057,01
Skanska Norge AS med kr. 2.144.348.440,-

Kontrakt og samhandlingsprosess
Tilbudene skal i tiden fremover behandles av byggeledelsen i Fellesprosjektet og en intern anskaffelsesnemd. Det er ventet at tildelingen og signering av kontrakt finner sted i siste del av april.

Etter at Fellesprosjektet og entreprenøren som får oppdraget har undertegnet kontrakten, skal partene gjennom en fire ukers samhandlingsprosess. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen regner med at byggearbeidene mellom Strandlykkja og Kleverud/Labbdalen vil starte i mai 2012.

- De gode forberedelsene entreprenørene ser ut til å ha gjort, er et godt utgangspunkt for samhandlingsprosessen og den påfølgende byggefasen, sier byggeleder Terje Halbakken i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Dette skal bygges
Entreprenøren som får oppdraget skal blant annet bygge:
- Firefelts veg med midtdeler mellom Strandlykkja og Labbdalen. Strekningen er ca. 9,6 kilometer lang.
- Toløps vegtunnel, det vil si en tunnel i hver kjøreretning, med en lengde på 650 meter.
- Ett toplanskryss på Espa og ett toplanskryss på Strandlykkja. Begge kryssene har akselerasjonsfelt og felt hvor de som skal svinge av E6 i disse kryssene kan senke hastigheten.

- Dobbeltsporet jernbane mellom Strandlykkja og Kleverud. Strekningen er ca. 4,75 kilometer lang. I jernbanedelen av konkurransen inngår alt arbeidet opp til skinnegangen, mens det jernbanetekniske blir lyst ut som et eget oppdrag.
- 11,4 kilometer lokalveg.
- 4,4 kilometer gang- og sykkelveg.
- To rasteplasser tilknyttet E6.
- Der tunnel erstatter eksisterende veg ved Espa, skal entreprenøren gjøre om området der E6 går i dag i samsvar med det øvrige terrenget i området.

Den andre av tre store kontrakter
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen skal inngå totalt tre store kontrakter om bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Labbdalen/Kleverud. Tidligere er Veidekke og Hochtief Solutions AG tildelt oppdraget med å bygge strekningen mellom Brøhaug og Strandlykkja.

Frist for å levere tilbud på den siste kontrakten, som gjelder strekningen Minnesund-Brøhaug, er i slutten av april.