Kryssingssporet på Molykkja fjernes

Før byggingen av nytt dobbeltspor langs Mjøsa kan starte for fullt denne våren, må dagens spor på Dovrebanen legges om ved Molykkja og kryssingssporet tas bort.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her på Molykkja skal kryssingssporet fjernes og Dovrebanen flyttes midlertidig nærmere Mjøsa. (Foto: Oddvar Svendsen)- I mars og april skal vi gjøre omlegginger på en ca. 900 meter lang strekning. Dagens kryssingsspor fjernes, og på den nordre delen av strekningen flytter vi Dovrebanen nærmere Mjøsa, opplyser byggeleder Oddvar Svendsen i Jernbaneverket.


- Dette frigjør plass til byggingen av den nordre munningen på den nye Molykkjatunnelen, som blir 586 meter lang. Det kommer også et teknisk hus i dette området, sier han.

Kontrakt med Gjermundshaug
- Onsdag 15. februar skrev vi under kontrakt med Gjermundshaug Anlegg AS, som skal utføre omleggingsarbeidene. Dette omfatter både masseflytting og sporarbeider, og kontraktssummen er på ca. tre millioner kroner, forteller Svendsen videre.

- Tidligere har vi også inngått kontrakt med firmaet Infranord Norge AS, som skal gjøre jobben med kontaktledning og lavspent. Jernbaneverket Drift og Balfour Beatty Rail AS skal utføre omlegging av signalanlegget.

- Vi starter med de første arbeidene helga 23-24. mars, da togene på Dovrebanen skal erstattes med busser. Omleggingen avsluttes under en tilsvarende togfri helg 21-22. april, kun etterfulgt av litt opprydding og etterarbeider, sier Svendsen.

Kryssingene flyttes
- Ved ruteendringen i desember 2011 ble kryssingsmønsteret for togene lagt om, slik at alle kryssinger nå skjer på de tilstøtende kryssingspunktene ved Morskogen, Strandlykkja og Minnesund.

- Med tanke på den økte trafikken gjorde vi i fjor oppgraderinger på disse tre stedene, med blant annet skinnebytte, masseutskifting og pakking av sporene, legger Svendsen til.

Buss erstatter tog
Det er ikke bare på Molykkja det skal arbeides helgene 23-24.mars og 21-22. april. Begge disse helgene blir Hoved- og Dovrebanen stengt for togtrafikk fra Lillestrøm til Lillehammer, og det skal jobbes mange steder langs hele strekningen. Begge helger blir togene erstattet med buss mellom ca. klokken 07 på lørdag og klokken 19 på søndag.

I slutten av mars og begynnelsen av april blir det dessuten perioder hvor banen mellom Hamar og Lillehammer stenges for arbeider i regi av Bane. Du finner nærmere opplysninger om trafikkavviklingen på NSBs hjemmesider.