Kreativ samling skapte ideer

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen inviterte velforeninger, politikere og kommuneadministrasjon til idémyldring på Hamar 3. og 4. juni. Deltagerne kvitterte med kreativitet og gode innspill til planleggingen av bane og vei langs Mjøsa.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det var god stemning på samlingen. Foto: Trude Isaksen.- Vi er svært fornøyd med samlingen, sier prosjektleder Jan Ausland i Jernbaneverket. Det ble en god dialog mellom prosjektet og gjestene, og det kom mange konstruktive ideer. For oss er det særlig viktig å få hjelp av lokal kunnskap til planleggingen av strandsonen, turstier og lokalveier. Det er befolkningen som vet hvilke områder som brukes i dag og hvordan folk beveger seg i lokalmiljøet. Denne kunnskapen er viktig når vi skal planlegge nye tiltak i samarbeid med kommune og befolkning.  

 Ca 50 personer var tilstede, og samlingen ble ledet av to prosessledere fra Statens vegvesen, Harald Rapp Nilsen og Kai Slagsvold Hekne. Deltagerne ble inndelt i grupper som jobbet med hver sin del av strekningen, mens en gruppe fikk ansvaret for å komme med ideer til en sammenhengende gang- og sykkelvei på de ca 20 kilometerne. Armert med kart, illustrasjoner og fotografier angrep gruppene arbeidet med stor iver. Nye forslag ble tegnet på matpapir lagt over de tekniske tegningene.  

-Etter denne samlingen vet vi mye mer om strekningen, sier Jan Ausland, og ikke minst har vi fått frem fremtidsvyer for å gi vårt bidrag til gode, funksjonelle grender og miljøer. Nå tar vi med oss alle innspillene videre for å jobbe med planene.  

Tusj og matpapir ble flittig brukt for å illustrere ideer. Foto: Trude Isaksen.Konsulentene skal tegne og beregne forslagene til over sommeren, og i september skal Fellesprosjektet ha et nytt forslag til geometriplan klart. Da blir det nye runder med åpne kontordager, slik at befolkningen kan gi innspill til den endelige planen.  

 - Vi ønsker et tett samarbeid i prosessen videre, sier Taale Stensbye, prosjektleder i Statens vegvesen. En endelig geometriplan må foreligge i januar 2010, slik at våren kan brukes til å lage reguleringsplaner for hele strekningen. Mot sommeren 2010 vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn, og målet er at vi skal ha en vedtatt reguleringsplan før jul neste år.