Kontrakten med Alpine Bau er sagt opp

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har sagt opp kontrakten med den østerrikske entreprenøren Alpine Bau, som gikk konkurs i forrige uke. Det lyses nå ut ny konkurranse om å gjøre arbeidene ferdig.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjonsfoto: Knut OpeideBostyret i det konkursrammede selskapet har ikke gitt tilbakemelding om fortsatt drift på anlegget innen fastsatt frist, som var mandag 24. juni klokka 12.00. Dermed har Fellesprosjektet sett seg tvunget til å heve kontrakten.

Det blir nå kunngjort ny konkurranse om å gjøre ferdig arbeidene, som omfatter bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane på en seks kilometer lang strekning mellom Langset og Brøhaug.

Samtidig vil Fellesprosjektet gå i forhandlinger med de to andre hovedentreprenørene som er inne på prosjektet, samt entreprenørene for de jernbanetekniske anleggene, om å gjøre arbeider som er spesielt kritiske for fremdriften og for å sikre anleggsområdet.

- Fellesprosjektet håper derfor at vi allerede i løpet av 2-3 uker skal kunne se aktivitet igjen på Alpines parsell, og at denne aktiviteten øker noe fram til vi får full drift igjen når ny hovedentreprenør starter opp, forhåpentligvis før jul, sier kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg på Fellesprosjektet.

Fellesprosjektet kan ikke utelukke at Alpines konkurs betyr kostnadsøkninger og en forsinkelse. I så fall tar Fellesprosjektet sikte på å isolere forsinkelsen til Alpines parsell og at de øvrige parsellene åpnes som planlagt, dvs. E6 i november 2014 og Dovrebanen høsten 2015.

Kostnadsspørsmålet vil bl.a. være avhengig av markedssituasjonen når kontrakten legges ut på ny konkurranse.