Kamp mot støvet på Fellesprosjektet

Været denne våren har skapt store støvplager for beboerne på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. – Vi gjør mange tiltak, men nå ønsker vi oss også litt hjelp fra værgudene, sier prosjektleder Taale Stensbye.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Støv fra bl.a. dette pukkverket er en utfordring på Fellesprosjektet. (Foto: Hilde Lillejord)Den første vinteren med full drift på anleggsprosjektet mellom Minnesund og Labbdalen er på hell. Perioden fra februar og til nå har vært preget av uvanlig tørt og kaldt vær, som har gjort det utfordrende å dempe støvet fra pukkverk, anleggsveger og trafikken på E6.

– Hvis det ikke er kuldegrader kan vi bruke vann i pukkverkene for å binde støvet  fra steinproduksjonen og fra grustakene. Samtidig kan E6, fylkesvegen og anleggsvegene vaskes og saltes for å redusere støvproblemene, sier Stensbye.

– Salte kan vi også gjøre når det er kaldt, men bare ned til minus 6 grader. Men så lenge det er minusgrader i løpet av døgnet, kan vi ikke vanne. Det sier seg selv at vegene ville blitt farlig glatte, og at vannet vi spyler pukkverk med hadde blitt til is og snø. Vi håper nå på mildere vårvær slik at vi kan få tatt i bruk salt og vann for å dempe støvplagene på anlegget, sier han.

Ulempene har tiltatt i det siste, og flere naboer langs de 21 kilometerne prosjektet strekker seg over, har fått føle støvet på kroppen. Særlig på Ørbekk, Morskogen, ved Espa og Labbdalen har støvproblemene vært store fra pukkverk og anleggstrafikk. Blant annet trenger flere bolighus i støvtunge områder en utvendig vask, etter å ha støvet ned i løpet av de siste ukene.

– Vi beklager disse ulempene, og vi er i kontakt med naboene for å rydde opp etter oss. Vi har også ekspertise inne for støvmålinger langs anlegget, blant annet for å kunne vurdere de helsemessige aspektene. Vi følger nøye med og håper at den innsatsen vi nå gjør med vanning av veger og pukkverk, kombinert med utsikter til mildere vær og nedbør framover, vil redusere støvmengden raskt, sier Stensbye.