Fra veikro til infosenter

I løpet av mars måneden skal en slitt veikro på Minnesund forvandles til det beste informasjonssenter nord for Vorma.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Minnesund Kro skal i løpet av 4 uker bli et komplett informasjonssenter for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.– Målet er at besøkende på senteret skal kunne få med seg alt som er å vite om Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, forteller informasjonsansvarlig på prosjektet dobbeltspor Eidsvoll-Hamar, Trude Isaksen.

Forvandlingsoppgaven falt i slutten av februar på firmaet Fotophono AS, som nå ser fram til starte arbeidet.

– Det er en spennende oppgave for oss, særlig på grunn av samarbeidet mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen. Vi ser at miljøhensyn er viktig for prosjektet og har lagt oss på samme nivå. Materialene vi skal bruke er miljøvennlige og lett å resirkulerer, sier prosjektleder hos Fotophono AS, John-Are Nilsen.

Åpner i april
Arbeidet med informasjonssenteret er allerede i gang. Dørene skal åpnes den 6. april 2010 og stenges den dagen fellesprosjektet er ferdig i 2015.

– Vi skal lage et moderne informasjonssenter som kan profilere fellesprosjektet E6-Dovrebanen og utbyggerne Jernbaneverket og Statens vegvesen. Vi er allerede i gang med å velge innhold, bilder og plakater. I mars starter de innvendige arbeider på senteret, med blant annet maling og montering av vegger, sier Trude.

Informasjonssenteret blir rundt 130 kvadratmeter stor. I samme etasje er det også plass til kantine og oppholdsrom for prosjektorganisasjonen E6-Dovrebanen.

– Vi har lagt opp til årlige oppdateringer for å kunne vise det siste som skjer på Fellesprosjektet. Senteret skal brukes til å informere lokalbefolkningen, skolebarn, fagfolk og andre interessenter om hva vi driver med. Men det er også tenkelig at senteret skal brukes i forbindelse med rekruttering, sier Trude.

Forventer mye aktivitet
Det forventes mye aktivitet på informasjonssenteret i midten av april, når det åpnes for høring av reguleringsplanen for strekningen Minnesund-Espa. Det blir da særlig viktig å opplyse befolkningen om blant annet gevinstene med samarbeidet med Statens vegvesen, ulemper for de reisende og nærmiljøet, anleggsarbeider og miljøhensyn.

Besøkende skal få muligheten til å prøve 3D-modellen av strekningen Minnesund-Espa, samt se andre filmer fra strekningen.

– Vi ser fram til mange besøkende. Folk skal kunne komme for å oppdatere seg om prosjektet, men det blir også mulig med heldags møter og befaringer i anleggsområdet. Alle er velkomne, sier Trude.