Første tilbudsåpning på Fellesprosjektet

Den første av tre grunnarbeidsentrepriser på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen hadde tilbudsåpning fredag 17. februar. Prosjektet er fornøyd med antall tilbud og ser frem til anleggsstart i april.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Statens vegvesen og Jernbaneverket har gått sammen om bygging av E6 og dobbeltspor. (Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord)Ved fristens utløp hadde følgende entreprenører levert inn tilbud på å bygge veg og bane langs Mjøsa mellom Brøhaug i Eidsvoll og Strandlykkja i Stange (entreprise FP2):

  • AF-gruppen Norge AS med en pris på kr. 2.203.746.106,-
  • NCC/Alpine JV med en pris på kr. 1.835.849.542,98,-
  • Hochtief Solutions AG/Veidekke med en pris på kr.1.574.802.476,-

I tillegg ble ett tilbud avvist på grunn av forhold ved tilbudet.

- Vi er spesielt godt fornøyd med at et så stort prosjekt har flere seriøse tilbydere og at vi kan konstatere at entreprenørene har lagt svært mye arbeid i å beskrive hvordan oppdraget skal gjennomføres, sier Taale Stensbye, prosjektleder for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Kontrakt og samhandlingsprosess
Fellesprosjektet regner med at byggearbeidene vil starte i april 2012. Før den tid skal tilbudene behandles av prosjektet og en intern anskaffelsesnemd for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen før kontrakt kan inngås.

Deretter skal entreprenøren og Fellesprosjektet gjennom en fire ukers samhandlingsprosess før byggearbeidene tar til i løpet av april måned. - De gode forberedelsene entreprenørene ser ut til å ha gjort er et godt utgangspunkt i samhandlingsprosessen, fortsetter Stensbye.

Hva skal bygges?
Entreprenøren som blir tildelt oppdraget skal blant annet bygge:

- Ca. 5,6 kilometer firefelts E6. Inkludert i dette er Morskogstunnelen på 2,3 kilometer.
- Ca. 6,8 kilometer dobbeltsporet jernbane. Her er Ulvintunnelen på 3,9 kilometer og Morstuatunnelen på 200 meter inkludert.
- 6 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg).
- Lokalveg til Brøhauggrenda.
- Diverse avbøtende tiltak. Blant de avbøtende tiltakene er tilbakeføring av E6 til terreng etter at dagens E6 over Morskogen er lagt i ny tunnel.