Første sporlegging på Fellesprosjektet

Mandag 19. august skjedde en aldri så liten historisk begivenhet på Langset. Da startet nemlig leggingen av de aller første meterne med nytt spor på den framtidige dobbeltsporstrekningen mellom Eidsvoll og Hamar.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Skinner og sviller har kommet på plass ved Langset. (Foto: Ali Riza Kaya)I løpet av en togfri periode på Dovrebanen fra 21. til 27. oktober skal det ene framtidige dobbeltsporet kobles inn og tas i bruk over en strekning på ca. halvannen kilometer nordover fra Langset. Dette må gjøres nå fordi dagens spor på denne strekningen ligger i framtidig trasé for ny E6.

- Vi er i rute med arbeidene som må gjøres i forkant for å kunne koble inn denne strekningen oktober, opplyser byggelederassistent Ali Riza Kaya på Fellesprosjektet.

Dessuten skal ca. 500 meter med midlertidig spor kobles inn ved Molykkja. Sporet flyttes midlertidig ut mot Mjøsa slik at det nye dobbeltsporet senere kan bygges fritt på innsiden.

- Mandag 19. august bygde vi 120 meter med spor. Vi regner med å bli ferdig med legging av skinner og sviller på Langset i løpet av uka, forteller Riza.

Påvirket av Alpine-konkursen
Omleggingen i høst skjer på den strekningen hvor grunnarbeidene skulle utføres av den østerrikske entreprenøren Alpine Bau, som gikk konkurs i midten av juni. I etterkant har prosjektledelsen satt trykk på å hindre at konkursen skulle føre til at høstens omkobling måtte utsettes.

- Blant annet ble de to jernbanetekniske entreprenørene forespurt om å overta noen arbeider som opprinnelig inngikk i Alpines kontrakt. Dette gjelder bl.a. avretting, utlegging av underballast og legging av kabelkanaler langs traseen, og disse arbeidene er altså i rute, sier Riza.

Arbeidene med spor og kontaktledning på Fellesprosjektet utføres av Infranord Norge AS, mens firmaet Eltel Networks har vunnet kontrakten for tele- og elkraftarbeidene.

Når togtrafikken skal innstilles over et så langt tidsrom, må dette bestilles og planlegges ca. ett år i forvegen. Dette er bl.a. for å gi togselskapene tid til å planlegge alternativ avvikling av trafikken.

Dersom man ikke hadde rukket å flytte jernbanesporet i høst, ville dette derfor fått konsekvenser for sluttdatoen for både E6 og dobbeltsporet på Fellesprosjektet, som er henholdsvis senhøsten 2014 og 2015. Spesielt for den nye motorvegen ville forsinkelsen vært kritisk.

Arbeidsperioder på Dovrebanen
Dovrebanen blir stengt for trafikk grunnet arbeider på Fellesprosjektet og andre steder følgende perioder i høst:

7-8. september  (36 timer)
5-6. oktober (24 timer)
21-27. oktober (7 dager)
2-3. november (36 timer)

I disse periodene blir togene erstattet med busser. Naboer som blir berørt av anleggsarbeid i de aktuelle tidsrommene, vil motta særskilt varsel i forkant.

Byggeleder Rune Gihlemoen i Jernbaneverket konstaterer fornøyd at sporleggingen er godt i gang. (Foto: Ali Riza Kaya)