Forberedende arbeider på Fellesprosjektet

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er nå i gang med å gjøre forberedende byggearbeider mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen. Nylig er det inngått flere kontrakter med entreprenører om disse arbeidene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Disse jobbene skal være avsluttet innen mars 2012, og det er en rekke tiltak som skal gjøres langs strekningen, bl.a.:

  • Diverse arbeider med Morskogtunnelen for E6 og Ulvintunnelen for Dovrebanen.
  • Omlegging av fylkesveg og bekker ved Brøhaug.
  • Ny adkomst til eiendommer ovenfor E6 på Brøhaug.
  • Riggområde ved Brøhaug. Dette innebærer også bygging av renseanlegg og anleggsveg via eksisterende undergang under E6 og øst for eksisterende E6.
  • Bygging av fylling for E6 på Brøhaug.
  • Klargjøring av ny tomt for nytt renseanlegg på Strandlykkja.
  • Uttak av fjellskjæring på tilstøtende arealer for det nye renseanlegget.
  • Bygging av Tyllienvegen. Denne vegen bygges for å gi forbindelse mellom Espa og E6 i perioden hvor E6 utvides til en firefelts veg med midtdeler.
  • Bygging av ballplass ved Mostue skole.
  • Bygging av midlertidig deponiområde på Mostue.


Kontrakten med Betonmast signeres, (Foto: Hilde Lillejord)Mer informasjon om de forberedene arbeidene og hvordan disse berører de enkelte nærområdene, vil bli gitt på hjemmesiden til Fellesprosjektet.

Tiltakene er fordelt på fire ulike entreprenørkontrakter, hvorav fire nylig er undertegnet. Den største kontrakten (FP2), som beløper seg til ca. 115 millioner kroner eks. mva. er inngått med firmaet Betonmast Anlegg AS.

Videre har firmaet Hæhre entreprenør AS fått en kontrakt (FP3) som lyder på 26 millioner, mens firmaet T. Engene AS skal utføre arbeider med fjellskjæringer langs banen på hele strekningen (FP0) til en verdi av 16,3 millioner.

Som en del av de forberedende arbeidene har det i hele vår blitt tatt ut skog langs den traseen som skal bygges ut. I alt skal rundt 850 mål avskoges.