Fant underbetaling av utenlandske arbeidere på Fellesprosjektet

En nylig gjennomført undersøkelse har avdekket brudd på bestemmelser knyttet til lønn og arbeidstid hos firmaer som jobber på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fellesprosjektet har mange utenlandske arbeidere både hos hoved-og underentreprenører. (Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord)De alvorligste avvikene ble funnet hos Skandia Betong AS som jobber som underentreprenør hos Hæhre Entreprenør AS. Undersøkelsen er gjennomført av revisjons- og rådgivningsselskapet Deloitte på oppdrag av Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Fellesprosjektet ser meget alvorlig på de avvikene som ble funnet, og da spesielt at utenlandske ansatte avlønnes under norske minstetariffer og at bestemmelsene for arbeids- og hviletid ikke overholdes.

Disse forholdene er etter påtrykk fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen og Hæhre Entreprenør AS nå rettet opp. Skandia Betong AS får derfor fortsette som underentreprenør på utbyggingen langs Mjøsa.

– Ingen, verken hovedentreprenører eller underentreprenører, skal være i tvil om at vi tar denne problematikken på største alvor, sier prosjektleder på Fellesprosjektet, Taale Stensbye.

Revisjonen ble gjennomført fordi Fellesprosjektet arbeider kontinuerlig med å sikre at alle som arbeider på Fellesprosjektet har arbeidsvilkår i tråd med norske regler og bestemmelser. I tillegg til undersøkelser som den Deloitte gjennomførte, tar prosjektet med jevne mellomrom egne stikkprøvekontroller av hovedentreprenørene og deres underentreprenører.

– Dette er den første av tre store undersøkelser vi gjør av entreprenørene på Fellesprosjektet. Dette har vært en omfattende gjennomgang, og vi fant bare dette ene avviket på lønn. Et annet firma hadde litt for mye overtid på to arbeidere, men dette er et bagatellmessig forhold sammenlignet med det som ble funnet hos Skandia Betong, sier Stensbye.