Et skikkelig smell

Fredag 2. september gikk den første skikkelige salva av på tverrslaget inn til Ulvintunnelen, den lengste togtunnelen på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det var ordføreren i Stange kommune, Nils Røhne, som fikk oppdraget med å trykke på knappen som utløste ladningen. 5-600 kg tubedynamitt sørget for et skikkelig drønn og et lite skritt i riktig retning på vei innover i fjellet.

Tverrslaget er en del av kontrakten med Betonmast Anlegg AS, og har en verdi på 114 millioner kroner. Kontrakten er en av flere kontrakter Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har på forberedende arbeider.

Flere medier var på plass under smellet, du kan lese om dette blant annet hos NRK og EUB.

Byggestart på Fellesprosjektet er våren 2012, og selve hoveddriften av tunnelen vil naturlig nok skje etter dette.

Det ryker godt ved inngangen til tverrslagstunnelen etter salva har gått av.
Foto: Einar Søberg