Entreprenør på Fellesprosjektet til skifteretten

Entreprenørselskapet Alpine Bau har onsdag 19. juni gått til skifteretten i Østerrike. Selskapet har den ene av tre store grunnarbeidsentrepriser på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Alpine Bau har gått til skifteretten i Wien. (Illustrasjonsfoto: Knut Opeide)- Vi er gjort kjent med at Alpine Bau har overført selskapet til skifteretten i dag. Situasjonen er ennå uavklart, men trolig betyr dette at vi som byggherre nå skal forholde oss til bostyret, som vil avgjøre om det blir videre drift på anlegget hos oss, eller om driften opphører. Inntil denne avklaringen foreligger stanser Alpine arbeidet på kort sikt og sikrer anlegget, opplyser prosjektleder Taale Stensbye på Fellesprosjektet.

- Samtidig jobber prosjektet for fullt med tiltak for å begrense skadevirkningene av det som har inntruffet. Blant annet forbereder vi oss på muligheten av å hente inn andre entreprenører dersom Alpine ikke kan fortsette, sier Stensbye.

Håper å bli ferdig i tide
- Vi har ambisjoner om at en eventuell konkurs ikke skal påvirke sluttdatoene for veg og jernbane, men det er ennå for tidlig å si om vi kan greie dette.  Verken Jernbaneverket eller Statens vegvesen har erfaring med konkurser på entrepriser av denne størrelsen, så dette blir enn spesiell utfordring som krever målrettet innsats, kommenterer Stensbye.

Kontrakten med Alpine Bau, som ble inngått i mai 2012, har en verdi på 1,3 milliarder kroner eks. mva. Den omfatter bl.a. bygging av 6,3 km med firefelts motorveg og 5,2 km med dobbeltspor på strekningen mellom Langset og Brøhaug.

Entreprisen inngår i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, hvor Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider om bygging av dobbeltspor (17 km) og firefelts motorvei (22 km) i felles trasé langs Mjøsa. E6 er planlagt ferdig mot slutten av 2014, dobbeltsporet ett år senere.

Ikke lyn fra klar himmel
Taale Stensbye er prosjektleder for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. (Foto: Knut Opeide)- Vi har vært kjent med at Alpine har hatt økonomiske problemer det siste halve året. Dagens melding kom likevel overraskende, fordi vi hadde håp om at redningspakken Alpine forhandlet fram med kreditorene og det spanske eierselskapet i mars, skulle bære firmaet gjennom vanskelighetene, sier Taale Stensbye.

- Jeg vil uttrykke sympati med alle som nå står i fare for å miste jobben på grunn av det som har skjedd. Blant annet har Alpine mange norske leverandører og underentreprenører som nå risikerer økonomiske tap.  Rundt 70 maskiner og førere fra norske firmaet var i arbeid for Alpine da firmaet gikk til skifteretten, opplyser han.

Dette er entreprisen
Alpines kontrakt omfatter bl.a. følgende arbeider på strekningen mellom Langset og Brøhaug:
• Ca 6,3 kilometer firefelts E6 med midtdeler. I hver kjørebane vil det være en tunnel på 630 meter ved Korslund.
• Ca. 5,2 kilometer dobbeltsporet jernbane. For jernbanen inngår en 580 meter lang tunnel på Molykkja og søndre portaler av Ulvintunnelen for Dovrebanen. Denne portalsonen er på ca. 110 meter.
• En overgangsbru over E6.
• To kulverter under E6 og en kulvert under Dovrebanen, samt en 30 meter lang trebru over Dovrebanen.
• Ca. 8,5 kilometer med lokalveg.
• Ca. 8,2 kilometer gang- og sykkelveg.