En av Norges største anleggskontrakter signert

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen signerte tirsdag 13. mars kontrakt med Veidekke og Hochtief Solutions AG. På oppdrag fra Jernbaneverket og Statens vegvesen skal Veidekke og tyske Hochtief samarbeide om å bygge veg og bane langs Mjøsa mellom Brøhaug i Eidsvoll og Strandlykkja i Stange.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Strekningen utgjør FP 2 i Jernbaneverket og Statens vegvesens fellesprosjekt langs E6 og Dovrebanen. Kontraktssummen er på kr.1.574.802.476,-

– Dette er en av de største enkeltkontraktene som hittil er signert innen norsk anleggsbransje. Vi har foran oss et spennende samarbeid og byggetiden er kort. I dette prosjektet skal vi også samarbeide med en stor tysk entreprenør som vil bringe ny kompetanse og nye tekniske løsninger inn i norsk anleggsbransje, sier prosjektleder for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, Taale Stensbye.

– Dette er et utfordrende prosjekt for oss. Vi skal utføre en vanskelig jobb på kort tid og håper oppdragsgiver blir fornøyd med arbeidet vi skal gjøre, sier direktør i Hochtief Solutions AG, Thomas Krause.

Mellom Brøhaug og Strandlykkja kommer det til å jobbe anleggsarbeidere fra Tyskland, Slovakia, Sverige og Norge.

– I Hochtief er vi opptatt av at våre ansatte skal kunne språket i landet de arbeider i. I dette aktuelle prosjektet er vi allerede godt i gang med å kurse tyske og slovakiske anleggsarbeidere i svensk, slik at de kan gjøre seg forstått med både svensker og nordmenn, forteller Krause.

Veidekke Entreprenør AS stiller med anleggsarbeidere fra Norge og fra svenske Veidekke.
– Veidekke i Sverige er store på bygging av tunnel, derfor er det naturlig for oss å trekke inn våre svenske kolleger, sier administrerende direktør i Veidekke Entreprenør AS, Dag Andresen. 

– Denne kontrakten er den største enkeltkontrakten i Veidekkes historie. Vi er glade for tillitten som er vist oss. Det er også det første byggeprosjektet vi skal gjennomføre med Hochtief og vi gleder oss til å komme i gang, sier Andresen.  

Nå starter en fire uker lang samhandlingsprosess før byggestart i april. I denne prosessen skal alle parter som nå utgjør FP 2 møtes for å bli enige om hvordan Jernbaneverket, Statens vegvesen, Hochtief og Veidekke best skal jobbe sammen.

Fram til 2016 skal Veidekke og Hochtief på oppdrag fra Statens vegvesen og Jernbaneverket blant annet bygge:

• Ca. 5,6 kilometer firefelts E6. Inkludert i dette er Morskogstunnelen på 2,3 kilometer.
• Grunnarbeider for ca. 6,8 kilometer dobbeltsporet jernbane. Her er Ulvintunnelen på 3,9 kilometer og Morstuatunnelen på 200 meter inkludert.
• Seks kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg).
• Lokalveg til Brøhauggrenda.
• Diverse avbøtende tiltak. Blant de avbøtende tiltakene er tilbakeføring av E6 til terreng etter at dagens E6 over Morskogen er lagt i ny tunnel.

F.v. Nils Hæstad (Veidekke), utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen, Dag Andresen (adm.dir. Veidekke Entreprenør AS), Thomas Krause (direktør i Hochtief Solutions AG), Frank Wagner (Hochtief) og Taale Stensbye (prosjektleder Fellesprosjektet).