Dødsulykke på Fellesprosjektet

En 62 år gammel mann omkom onsdag 15. mai i en arbeidsulykke i Ulvintunnelen på Fellesprosjektet. Ulykken, som inntraff i 18-tiden, skjedde da vedkommende ble rygget over av en lastebil.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Arbeid i Ulvintunnelen. Bildet er tatt i en annen sammenheng. (Foto: Hilde Lillejrod)- Hendelsesforløpet er ennå ikke fullstendig kartlagt og vil bli nærmere etterforsket av Politiet og Arbeidstilsynet. Sammen med entreprenøren vil vi yte all mulig bistand til dette arbeidet, og vi vil umiddelbart også starte våre egne undersøkelser, opplyser assisterende prosjektleder Anne Braaten i Fellesprosjektet.

- En trygg gjennomføring av arbeidene er det primære målet på alle anlegg, og Fellesprosjektet har drevet et systematisk sikkerhetsarbeid med dette for øyet. Denne tragiske ulykken berører derfor oss alle sterkt, og våre tanker går til den forulykkedes kolleger og nærmeste familie, sier Braaten.

Den forulykkede var hjemmehørende i Bergen og ansatt hos Veidekke Entreprenør AS, som utfører arbeidene med Ulvintunnelen i samarbeid med det tyske selskapet Hochtief.

Ulvintunnelen, som er under bygging langs Mjøsa like syd for fylkesgrensen mellom Hedmark og Akershus, er en 3,9 km lang jernbanetunnel. Den inngår i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen som omfatter 17 km nytt dobbeltspor og 21 km ny firefelts E6 langs Mjøsa.