Byggeplankontrakter for 150 millioner er tildelt

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har nå tildelt rådgiverkontrakter til ViaNova, Norconsult og Cowi om byggeplan på hver sin del av prosjektstrekningen Langset - Kleverud/Labbdalen. Kontraktene har en samlet verdi på ca 150 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det var totalt seks selskaper som la inn anbud på de tre strekningene, og noen av disse ga pris på flere av dem. Det var til slutt tre ulike selskap som fikk hver sin kontrakt, disse er som følger:

FP1: Langset til Brøhaug, 6 km – ViaNova Plan og Trafikk
FP2: Brøhaug til Strandlykkja, 6 km – Norconsult
FP3: Strandlykkja til Kleverud(bane)/Labbdalen(vei), 10 km – Cowi

Forutsetningen for at kontraktene signeres er at ingen klager på innstillingen innen fristen.

Kontraktene omhandler utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for entrepriser, samt oppfølging i byggeperioden. Dette vil danne grunnlaget for kontraktene som inngås med entreprenører for bygging av firefelts E6 og underbygging på jernbane. Jernbaneteknikk er ikke en del av kontrakten. Kontraktenes varighet er fra 2010 til 2017, og gjelder for hele byggeperioden inklusiv etterarbeid.

 

Illustrasjonen viser hvordan vei og bane kommer til å gå forbi Brøhaug, som ligger på skillet mellom FP1 og FP2. Illustrasjonen er laget av ViaNova.