Åpnet for E6-Dovrebanen

– Dette prosjektet er en vinn-vinn-situasjon, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun torsdag 12. april markerte byggestart for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Statsråden fjernet knuten og markerte at arbeidene kunne starte for fullt. (Foto: Knut Opeide)I den sørlige enden av det som vil bli Morskogtunnelen stod to gravemaskiner godt bundet sammen med en stor sløyfe i rødt, hvitt og blått. Den ene gravemaskinen representerte Statens vegvesen og den andre Jernbaneverket. Samferdselsministeren sørget for å frigjøre maskinene slik at byggingen av ny firefelts E6 og dobbeltsporet Dovrebane mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen nå kan starte for fullt.

– Tenk på alt som dette prosjektet betyr for samarbeidet mellom innlandet og hovedstadsregionen. Dette arbeidsfellesskapet gjør også perioden med støy og belastning for naboer kortere, de økonomiske innsparingene er store og perioden med redusert framkommelighet kortes også ned, sa Samferdselsministeren i sin tale til de hundre frammøtte.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, ordførerne i Stange og Eidsvoll, varaordføreren i Akershus, fylkesråden i Hedmark , ansatte i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, Statens vegvesen og Jernbaneverket, folk fra entreprenørene Veidekke og Hochtief samt presse var alle på plass for å sette prosjektet i gang.

– Når jeg ser alt som allerede er gjort av forberedende arbeider for å sikre en best mulig anleggsstart og alle som har møtt opp for å være med på å markere starten, blir jeg rørt og stolt nå som jeg for alvor sender over et så stort og omfattende prosjekt. Dette prosjektet er en ny giv for næringslivet i innlandet og starten på en større bo- og arbeidsregion, sa Kleppa.

Første skritt
– Dette er en merkedag for Dovrebanen. I dag starter vi byggingen av de 17 kilometerne som utgjør det første steget på veien mot en ny og moderne bane fra Eidsvoll til Hamar, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger. Traseen for dagens Dovrebane er den samme som da Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar åpnet i 1880.

– 130 år har gått og dagens strekning er vanskelig å forene med et moderne transporttilbud. Når vi får bygget ut med dobbeltspor kan vi tilfredsstille etterspørselen fra innlandet. Reisetiden blir kortere og vi får en jernbane som vil være moderne i mange år framover. Den politiske debatten dreier seg ikke lenger om vi skal bygge ut InterCity-strekningene, eller ei – men når det skal stå ferdig. Men uansett hva som blir utfallet, er dette det første skrittet på Dovrebanen – og vi er klare for fortsettelsen, la Enger til. 

Ambisiøse planer
– Dette er en ulykkesbelastet vegstrekning og det blir en kjærkommen firefelts vei når den står ferdig. Sammen med Jernbaneverket skal vi sørge for at vi skal få ny vei og jernbane på plass. Men det betinger også at vi får midler å jobbe med, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen og henvendte seg til Samferdselsministeren.

– Vi skal utarbeide en ny stortingsmelding som skal legges fram våren 2013. Dagens plan er ambisiøs og den neste blir ikke mindre ambisiøs. Vi blir stadig flere i dette landet. Nylig rundet vi fem millioner innbyggere i Norge og det er ikke mange år før vi er en million til. Derfor må vi bruke de mulighetene vi har nå for å spre befolkningsveksten, svarte Kleppa før hun avsluttet:

- Takk for arbeidet dere skal gjøre videre her og lykke til alle dere som er involvert. Gratulerer så mye med dagen!

F.v. vegdirektør Terje Moe Gustavsen, fylkesråd i Hedmark Per Gunnar Sveen, byggeleder Elin Hermanstad Havik, ordfører Nils Røhne i Stange, statsråd Magnhild M. Kleppa, ordfører Einar Madsen i Eidsvoll, jernbanedirektør Elisabeth Enger, og fylkesvaraordfører i Akershus Lars Salvesen. (Foto: Knut Opeide)