Utbedrer kontaktledningen mellom Langset og Kleverud

Under arbeidet med å løse problemene med unormal slitasje på kontaktledningen mellom Langset og Kleverud ble det i begynnelsen av februar 2017 oppdaget enkelte ujevnheter på kontaktledningen. Nå har en uavhengig tredjepart kommet med sin konklusjon for hvordan ujevnhetene har oppstått og utbedringene går i gang.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fra dobbeltsporet på Langset 1. desember 2015, da den nye strekningen åpnet for trafikk. (Foto: Øystein Grue, Jernbaneverket)

Da slitasjen på kontaktledningen ble oppdaget i februar i år ble hastigheten mellom Langset og Kleverud satt ned til 130 km/t for ikke å få ytterligere belastning på kontaktledningen. Kontaktledningen på begge spor ble undersøkt nærmere av spesialister fra Bane NOR, som fant en rekke feil som Bane NOR mener er grunnen til at det har oppstått ujevnheter og dermed unormal stor slitasje på ledningen. Entreprenøren, som har bygget anlegget, var ikke enig i konklusjonene fra Bane NOR, og partene ble derfor enige om å engasjere en uhildet ekspert for gjennomgang av anlegget. Den tyske eksperten, Rainer Pushmann, har nå kommet med sin rapport.

I korte trekk inneholder rapporten følgende funn:

  • Pushmann anbefaler at Bane NOR presiserer enkelte systemtegninger for å redusere risikoen for misforståelser.
  • Pushmann påpeker mulighet for beregningsfeil ved bruk av Bane NORs programvare for hengetråd- og utliggerberegninger (CANDROP - Calculation software for cantilevers and droppers). Pushmann anbefaler at programvaren bør inneholde en barriere mot feilbruk.
  • Det er avdekket et antall monteringsfeil som gir ujevnheter i kontaktledningen.

– Tredjepart har gjort sine uavhengige undersøkelser av kontaktledningsnettet, og har i all hovedsak funnet de samme montasjefeilene som Bane NORs spesialister har dokumentert i sine tidligere kontroller. Vi tar til oss ekspertens anbefalinger om forbedringer, sier fungerende prosjektdirektør i Utbyggingsprosjekter øst, Jarle Rasmussen.

– Bane NOR kommer til å bruke rapporten og erfaringene vi har høstet med denne saken som grunnlag for læring og erfaringsoverføring til senere prosjekter, legger han til.

Utbedringer førstkommende helg
Arbeidene med å utbedre kontaktledningen går i gang lørdag morgen 29. april og vil i første omgang pågå til mandag morgen 1. mai, da det er planlagt arbeidshelg på Dovrebanen og den er stengt for ordinær togtrafikk.

– I første omgang har vi planlagt å få rettet opp de kritiske feilene. Rundt ti kilometer av kontaktledningen på både høyre og venstre spor har større skader og må byttes ut. Andre steder er det ikke like omfattende skader, så her holder det at ujevnhetene på kontaktledningene rettes ut, sier Rasmussen.

Etter førstkommende arbeidshelg vil det fortsatt gjenstå noen mindre mangler som skal utbedres i andre arbeidshelger fram mot sommeren.

– Vi gjør hva vi kan for at strekningen skal bli klar for 200 km/t igjen. Først må vi utbedre og deretter må vi testkjøre og kontrollere grundig for å være helt sikre på at kontaktledningen er i orden. Vi kan derfor ikke gi en dato for når vi kan få satt opp hastigheten igjen, sier Rasmussen.

Trafikk siden 2015
Det har gått trafikk på dobbeltsporet mellom Langset og Kleverud siden åpningen 1. desember 2015. Siden dobbeltsporet åpnet har det pågått arbeider nær linjen for å ferdigstille turveg og lokalveger fram til høsten 2016 og togene har i denne perioden kjørt med redusert hastighet i 130 km/t. Ved ruteendringen 11. desember 2016 ble hastigheten satt opp til 200 km/t.

For de reisende innebærer den nedsatte hastigheten en forsinkelse på to til tre minutter.