Forlik mellom Bane NOR, Statens vegvesen og Veidekke Hochtief

Bane NOR, Statens vegvesen og Veidekke Hochtief har inngått forlik i tvisten om sluttoppgjøret for kontrakten om bygging av ny E6 og nytt dobbeltspor for Fellesprosjektet parsell 2 mellom Brøhaug i Akershus og Strandlykkja i Hedmark.

Fra byggingen av den 3,9 km lange Ulvintunnelen for nytt dobbeltspor, som inngikk i Veidekke Hochtiefs kontrakt. (Foto: Hilde Lillejord)

Erik Pascal Johansen, prosjektdirektør i Bane NOR, og Svein Røed, prosjektdirektør i Statens Vegvesen bekrefter at Bane NOR og Statens vegvesen er glade for å legge denne tvisten bak seg.

– Vi er glade for at vi er blitt enige om et forlik. Vi jobber for å unngå slike sluttoppgjørsdiskusjoner i fremtiden. Mange store kontrakter skal ut i markedet i årene som kommer. Et godt samarbeid med entreprenørene er avgjørende for å lykkes, sier Erik Pascal Johansen og Svein Røed.

Veidekke Hochtief var entreprenør for den ene av tre parseller på utbyggingen av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa. Daværende Jernbaneverket (nå Bane NOR) og Statens vegvesen var felles byggherre for utbyggingen, og prosjektet ble ferdigstilt i 2016. 

Partene har inngått et fullt og endelig oppgjør, og rettsaken som var berammet for Øvre Romerike tingrett denne høsten vil derfor bli begjært hevet som forlikt.