Tre firmaer vil bygge ferdig veg og bane

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har fått tre tilbud på arbeidene som gjenstår på strekningen hvor konkursrammede Alpine Bau tidligere var inne som hovedentreprenør.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tre firmaer konkurrerer nå om å fullføre arbeidene etter Alpine Bau-konkursen,  blant annet i den framtidige dobbeltsportraseen her på Ørbekk. (Foto: Hilde Marie Braaten)Kontrakten gjelder å bygge ferdig firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug. Det er ventet at entreprenøren som blir tildelt de gjenstående arbeidene starter opp arbeidet før jul.

Følgende firmaer har levert tilbud:
- Veidekke Entreprenør AS med en tilbudspris på 1.529.093.593 kroner.
- Hæhre Entreprenør AS med en tilbudspris på 1.291.554.905,02 kroner.
- AF Gruppen Norge AS med en tilbudspris på 1.311.199.599 kroner.

Hva skal bygges?
Entreprenøren som blir tildelt oppdraget skal gjøre de gjenstående arbeidene i forbindelse med:
- firefelts E6 på en strekning på cirka 6,3 kilometer.
- dobbeltsporet jernbane på en strekning på cirka 4,2 kilometer.
- cirka 8,5 kilometer med lokalveger.
- cirka 8,2 kilometer gang- og sykkelveger i nedlagt Dovrebane.
- diverse avbøtende tiltak i strandsonen.

Videre fremdrift
Tilbudene skal nå gjennom en intern behandling i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen før en entreprenør blir tildelt oppdraget.

Det er ventet at entreprenøren som tildeles oppdraget kan starte sitt arbeid på anleggsområdet før jul. Inntil da vil entreprenørene som av sikkerhetsmessige og fremdriftsmessige årsaker ble tildelt hastejobber etter Alpine Baus konkurs fortsette sitt arbeid.

E6 åpner som tidligere planlagt i 2014 med unntak av en cirka to kilometer lang strekning ved Korslund. Denne strekningen omfatter bl.a. en vegtunnel på cirka 630 meter som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan åpne før sommeren 2015. Dovrebanen vil åpne som planlagt høsten 2015.

En av tre grunnarbeidskontrakter
Denne kontrakten er en av tre store grunnarbeidskontrakter i forbindelse med bygging av firefelts E6 mellom Minnesund og Labbdalen og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud.

I mars 2012 fikk JV Veidekke Hochtief oppdraget på FP2, som omfatter firefelts veg og dobbeltsporet jernbane mellom Brøhaug og Strandlykkja. I begynnelsen av mai 2012 inngikk Hæhre Entreprenør kontrakt om å bygge strekningen mellom Strandlykkja og Kleverud/Labbdalen.

I tillegg er det inngått egne kontrakter om jernbanetekniske arbeider samt elektrotekniske installasjoner og anlegg for styring, regulering og overvåking av tunnelene langs Mjøsa.