Over på nytt spor

Mandag 28. oktober ble første del av det som blir nytt dobbeltspor langs Mjøsa tatt i bruk. Samtidig ble Dovrebanen åpnet igjen som planlagt etter en hel ukes stengning.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tog 311 til Lillehammer gjorde en liten stopp ved Kleverud på den nye strekningen for å markere første skritt mot nytt dobbeltspor Eidsvoll - Hamar. <strong>Foto: Hilde Marie Braaten</strong>
Mandag morgen klokken 04.30 ble Dovrebanen åpnet for trafikk igjen etter å ha vært stengt en hel uke. Årsaken var reparasjonsarbeider etter skadeflommen i Gudbrandsdalen på forsommeren og samtidig for å koble over banen til en bit av den nye traseen langs Mjøsa. På 1,5 kilometer av den nye traseen  er nå det ene sporet tatt i bruk.

Assisterende prosjektleder Anne Braaten og prosjektleder Taale Stensbye på Fellesprosjektet foran den nye strekningen.<strong>Foto: Hilde Marie Braaten</strong>Et av de første togene i dagslys var tog 311 der lokfører Rune Holm fikk overrakt blomster fra jernbanedirektør Elisabeth Enger for å markere begivenheten.

Årsaken til at denne første delstrekningen av den 17 kilometer lange parsellen ble tatt i bruk nå, er at det gamle sporet lå i traseen for den nye E6 som bygges samtidig. Det er hektisk anleggsvirksomhet på hele fellsprosjektet E6/Dovrebanen fra Minnesund til Espa. Den nye veien skal åpnes i slutten av 2014, og jernbanen høsten 2015.

Fellesprosjektet E6/Dovrebanen kunngjorde mandag også at Hæhre Entreprenør AS har fått kontrakten med å bygge ferdig jernbane og veg mellom Minnesund og  Brøhaug på delstrekningen som ble rammet av konkursen i det østerrikske entreprenørselskapet Alpine Bau.

Jernbanedirektøren overrekker blomster til lokfører Rune Holm på tog 311, som var ett av de første togene som passerte den nye kilometeren med nytt spor som ble tatt i bruk på Langset ved Minnesund. <strong> Foto: Olav Nordli </strong>