Ny milliardkontrakt med Hæhre

Hæhre Entreprenør AS vant anbudet om de gjenstående arbeidene på den sørligste parsellen (FP1) på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Torsdag 14. november var det tid for kontraktsignering mellom Hæhre og Fellesprosjektet. Entreprenøren med hovedkontor i Vikersund er fra tidligere inne på FP3-parsellen, og har derfor mange maskiner og personer i drift på anlegget. Med ny kontrakt på 1,3 milliarder har Hæhre nå to av tre strekninger på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, med en verdi på 3,1 milliarder kroner.

Etter at Fellesprosjektet sa opp Alpine Baus kontrakt på grunn av østerrikernes konkurs, har Hæhre i høst dessuten utført noen hastejobber som var spesielt kritiske for fremdrift og sikkerhet.  I slutten av august i år det ble utlyst ny konkurranse om å fullføre de øvrige arbeidene som gjenstår.

Fellesprosjektet mottok totalt tre tilbud om å gjøre ferdig de gjenstående arbeidene mellom Minnesund og Brøhaug. Samtlige ble vurdert som kvalifiserte til å gjennomføre jobben, og Fellesprosjektet valgte det tilbudet med lavest pris.

Den økonomiske sluttprognosen for Fellesprosjektet totalt sett ligger godt under kostnadsrammen på 10,1 milliarder, selv etter merkostnadene knyttet til konkursen hos Alpine Bau, opplyser assisterende prosjektleder Anne Braaten i Fellesprosjektet.

Dette omfatter bl.a. FP1-parsellen:
- firefelts E6 på en strekning på cirka 6,3 kilometer.
- dobbeltsporet jernbane på en strekning på cirka 4,2 kilometer.
- cirka 8,5 kilometer med lokalveger.
- cirka 8,2 kilometer gang- og sykkelveger i nedlagt Dovrebane.
- diverse avbøtende tiltak i strandsonen.

Prosjektdirektør Erik Nilssen fra Jernbaneverket (t.v), daglig leder Knut Harstad i Hæhre Entreprenør AS og avdelingsdirektør Svein Røed fra Statens vegvesen skriver under kontrakten. (Foto: Ivar Arne Berge)