Lys i tunnelene på Fellesprosjektet

Før jul vil alle tunnelene på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen være ferdig utsprengt. Tirsdag 19. november var det gjennomslag i vegtunnelene på Morskogen med statssekretær Bård Hoksrud på plass.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Bård Hoksrud, for anledningen utstyrt med rødt flagg, venter på smellen i Morskogtunnelen. (Foto: Knut Opeide) – Det at to etater som Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider om et så betydningsfullt prosjekt, er viktig og bra, sa Hoksrud i sin appell.

– Dette er stort for meg ettersom det er første gang jeg er med på en sprenging inne i en tunnel. Arbeidet dere har gjort med å sprenge ut denne tunnelen vil være med oss for alltid, sa statssekretæren i Samferdselsdepartementet før de siste tusen kiloene med sprengstoff sørget for åpning i nordenden av tunnelen.

Morskogtunnelen er med sine to løp på 2,3 kilometer hver, den lengste vegtunnelen som er under bygging på Fellesprosjektet. Arbeidet med å sprenge ut de to tunnelløpene startet i oktober 2012. Sprengningsarbeidene har stort sett gått som planlagt. Tunnelen er en del av entreprise FP2 som utføres av JV Veidekke Hochtief.

Mye arbeid gjenstår
Selv om sprengningsarbeidene er ferdige, gjenstår mye arbeid i tunnelen før ordinær trafikk kan settes på. Frem til bilene inntar tunnelen like før jul i 2014, skal blant annet vegbanen gjennom tunnelen på plass, det skal monteres vegg- og takplater samt gjøres elektroarbeid, og det skal etableres opplegg for styring, regulering og overvåking av tunnelen.

I løpet av de neste par ukene er det også duket for to andre gjennomslag på Fellesprosjektet. Begge disse skjer på entreprise FP1, hvor Hæhre Entreprenør AS har overtatt etter konkursrammede Alpine Bau.

De parallelle Korslund- og Molykkjatunnelene for henholdsvis veg og jernbane, er begge rundt 600 meter lange og ble påbegynt i mars i år. Den siste salva går etter planen 4. desember.

Den lengste tunnelen på Fellesprosjektet er den 3,9 km lange Ulvintunnelen for dobbeltsporet, som i all hovedsak er en del av FP2-entreprisen. Veidekke Hochtief skjøt sin siste salve i tunnelen i sommer, men den sydlige tunnelmunningen inngår i naboentreprisen FP1. Også her blir det gjennomslag om kort tid.