Plan- og dokumentarkiv

Her finner du plandokumentene fra regulerings- og kommunedelplan, brosjyrer og nyhetsbrev, samt annen informasjon om Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kommunedelplanen (2009)

Reguleringsplanene (2010)

Brosjyrer og nyhetsbrev:
Nyhetsbrev om Fellesprosjektet er distribuert til berørte, naboer og interesserte gjennom hele prosjektperioden:

2016: Nyhetsbrev Fellesprosjektet (februar)

2015: Nyhetsbrev Fellesprosjektet (juli)
2015: Nyhetsbrev Fellesprosjektet (april)

2014: Hefte til åpning av E6 (desember)
2014: Nyhetsbrev Minnesund - Espa (desember)
2014: Nyhetsbrev Langset-Brøhaug (august)
2014: Nyhetsbrev Brøhaug- Strandlykkja (august)
2014: Nyhetsbrev Strandlykkja-Labbdalen (august)

2014: Nyhetsbrev Langset-Brøhaug (april)
2014: Nyhetsbrev Brøhaug- Strandlykkja (april)
2014: Nyhetsbrev Strandlykkja-Labbdalen (april)

2013: Nyhetsbrev Fellesprosjektet (desember)

2013: Nyhetsbrev Langset-Brøhaug (august)
2013: Nyhetsbrev Brøhaug-Strandlykkja (august)
2013: Nyhetsbrev Strandlykkja-Labbdalen (august)

2013: Nyhetsbrev Fellesprosjektet (mai)

2013 Nyhetsbrev Langset-Brøhaug (mars)
2013: Nyhetsbrev Brøhaug-Strandlykkja (mars)
2013: Nyhetsbrev Strandlykkja-Labbdalen (mars)

2012: Nyhetsbrev Fellesprosjektet (desember)


2012: Nyhetsbrev Langset-Brøhaug (november)
2012: Nyhetsbrev Brøhaug-Strandlykkja (august)
2012: Nyhetsbrev Strandlykkja-Labbdalen (august)

2012: Oppstartsbrosjyre (mars)

2011: Nyhetsbrev nr 4
2011: Nyhetsbrev nr 3
2011: Nyhetsbrev nr 2
2011: Nyhetsbrev nr 1

2010: Nyhetsbrev nr 4
2010: Nyhetsbrev nr 3
2010: Nyhetsbrev nr 2
2010: Nyhetsbrev nr 1

2009: Nyhetsbrev nr 4
2009: Nyhetsbrev nr 3
2009: Nyhetsbrev nr 2
2009: Nyhetsbrev nr 1

Brosjyre Eidsvoll-Hamar 2010

Brosjyre Fra fjell til tunnel 2009

Information in English: The E6-Dovre Line Joint Project (May 2012)