Langset–Kleverud

Denne parsellen ble tatt i bruk høsten 2015. Strekningen er første trinn i utbyggingen av dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar. Lokalveger og turvegen «Mjøstråkk» ble offisielt åpnet året etter. 

Nytt dobbeltspor er bygd i felles trasé med firefelts motorveg langs Mjøsa. Daværende Jernbaneverket (nå Bane NOR) og Statens vegvesen har hatt et nært samarbeid om planlegging og prosjektering, med felles prosjekt- og byggeledelse for arbeidene.

Ferdig
16,75
km
nytt dobbeltspor
21,6
km
firefelts motorveg
Ca 20
km
lokalveger
18,6
km
sykkel- og turveg
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2003
2005
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
  • Fylkesdelplan for transportkorridoren anbefaler felles planlegging av veg og bane.
  • Statens vegvesen og Jernbaneverket avtaler felles kommunedelplan.
  • Juli: Samarbeidsavtale mellom Vegvesenet og Jernbaneverket om felles bygging.
  • November: Reguleringsplan vedtatt av Eidsvoll og Stange kommuner.
  • Sommeren: Forberedende anleggsarbeider starter.
  • 25. juni: Siste del av E6 (3,8 km) åpner.
  • 1. desember: Dobbeltsporet tas i bruk på hele strekningen.
  • 30. september 2016: Lokalveger og turvegen «Mjøstråkk» offisielt åpnet.