Om teknologien

Jernbaneverket Teknologi har utviklet konsept for nytt kontaktledningsanlegg med autotransformator (AT) system for bedre og sterkere banestrømforsyning. Strekningen mellom Egersund og Sandnes ble vedtatt som første strekning der AT-system skulle bygges (pilotprosjekt).

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prinsipp for KL anlegg med AT ledninger på toppen av KL-mastene.

Konseptet med AT-system går i hovedsak ut på at det bygges langsgående høyspentledere positiv leder (PL) og negativ leder (NL) med 30 kV spenning langs hele strekningen. Med 10 kilometers avstand plasseres autotransformatorer i egne bygg/kiosker. Transformatorene bidrar til å mate effekten til togene som kjører på 15 kV som tidligere. 
Kontaktledningsanlegg bygges som system 20. Kontaktledningen seksjoneres og mates fra PL-ledningen slik at hver KL-seksjon koordineres med hovedsignalene på strekningen. PL og NL føres normalt som blanke ledninger på toppen av KL-mastene, men legges i kabler der det ikke er plass for blanke ledere (i tunneler, under overgangsbruer eller andre hindringer). Konseptet med AT-system eliminerer behovet for sugetransformatorer på strekningen.