Milepæl for Jærbanen

Helgen 12. - 13.mars ble autotrafoanlegget mellom Kjelland og Sandnes satt i drift for hele strekningen. Kontaktledningsanlegget ble også koblet inn og alle autotrafoer mellom Egersund og Sandnes er nå oppe og går.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjekteringsleder Magne Nordgård og assisterende prosjektleder Eystein Hillesund foran en autotrafo.

- En milepæl for KL-AT prosjektet Egersund – Sandnes, sier prosjektleder Unni Hoff Solberg. Strekningen er nå fornyet med nye KL-master og AT-liner i topp av mastene.
Prosjektet går ut på å bytte ut 60 år gammel kontaktledning (KL) og samtidig installere og sette i drift autotransformatorer (AT). Resultatet er en mer driftssikker jernbane og muligheten for å kjøre lengre og tyngre godstog.

Konseptet med AT-system går i hovedsak ut på at det bygges langsgående høyspentledere med 30 kV spenning langs hele strekningen. For hver tiende kilometer plasseres autotransformatorer i egne bygg/kiosker. Transformatorene bidrar til å mate effekten til togene som kjører på 15 kV som tidligere.

Mye av prosjektet skal ferdigstilles i sommerbruddet som varer 8 uker fra 18.juni. 
- Da skal betongmaster fjernes på strekningen Kjelland – Hellevik, ny kontaktledning strekkes på strekningen Varhaug – Klepp og kontaktledningen på Bryne stasjon skal erstattes for å nevne noe, sier Unni Hoff Solberg.

Prosjektet blir avsluttet i løpet av året. Da fortsetter fornyelsen med ny kontaktledning og autotransformatorer på strekningen Egersund – Kristiansand.