Mye arbeid gjort i sommer

Mandag morgen rullet togtrafikken igjen mellom Egersund og Stavanger. Dermed er årets sommerbrudd og arbeidet med kontaktledningsnettet over.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Vi er klare for oppstart, sier Unni Hoff Solberg i Jernbaneverket. Hun er prosjektleder for kontaktledningsprosjektet mellom Sandnes og Egersund.  Arbeidet er et ledd i fornyelsen av infrastruktur med den hensikt å øke kapasiteten for flere tog og tyngre/større godstog på strekningen samt ivareta en høyest mulig oppetid for kontaktledningsanlegget. Det blir også slutt på saktekjøring på grunn av sterk vind.

I løpet av fire uker har Jernbaneverket fjernet gamle betongmaster og strukket ny kontaktledning mellom Nærbø og Klepp og på Hellvik stasjon. 9 nye transformatorstasjoner sto ferdige før bruddet, men nå er også kontaktledningsnettet ferdig strukket og justert.

Det har også vært utført forberedende arbeider for Launes bru, skinnebytte i Kroka tunnel til nord for Sirevåg tunnel, svillebytte i Sirevågtunnelen og Vardentunnelen, og kantrens og dreneringsarbeid er utført – for å nevne noe.  

På Stavanger stasjon har det blitt skiftet sporveksler og gjort arbeid på signalanlegget. Stasjonen blir fjernstyrt fra 1.august.

Det har vært tre avdelinger fra Jernbaneverket i arbeid under bruddet, 300 personer og 8 entreprenører.  

Prosjektleder Unni Hoff Solberg er fornøyd med sommerens utførte arbeid. Høstarbeid gjenstår
 Arbeidene fra Egersund til Sandnes for ny  forsyning og kontaktledning på Jærbanen er  planlagt ferdigstilt i løpet av november 2016.  Arbeidet gjennomføres av en hoved entreprenør.  Det gjenstår noe arbeid med strekking av ledning  på noen stasjoner, installasjon av nye
 reservestrøms trafoer, lavspent skap,  styringsanlegg RTU og noe skinnearbeid. Dette  vil bli tatt utover helgene på høsten.

 

 


Moi – Egersund
På denne strekningen fortsetter arbeidet med å bore fundamenter til nye kontaktledningsmaster. På denne strekningen jobbes det fram til 13. august i tidsrommet klokka 8:30 til 17:40. NSB setter opp buss for tog i dette tidsrommet. 
Informasjon om buss for tog finner du her (NSB)

E 39 kan bli påvirket
Av sikkerhetshensyn kan det bli nødvendig å stenge av ett felt på europaveien hvor jernbanen enten krysser europaveien, eller går tett på. Det gjelder for eksempel i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad. Nærmere informasjon vil bli til gitt til bilister når det er aktuelt.