Bakgrunn

Jernbaneverket Teknologi har utviklet et nytt konsept for kontaktledningsanlegg med Autotrafo for bedre og sterkere banestrømforsyning. Strekningen Egersund - Sandnes er første prosjekt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dagens kontaktledningsanlegg på strekningen er fra 1954. Anlegget er har gjennom alle år vært utsatt for stor påvirkning fra vind og salter. Det gamle anlegget er nå lite robust mot vind og har store mekaniske svakheter.
Konseptet med AT-system eliminerer behovet for sugetransformatorer på strekningen. Prosjektering av nytt kontaktledningsanlegg (KL-anlegg) ble påbegynt i 2007. 

I 2009 ble det inngått kontrakt om etablering av fundamenter for nye kontaktledningsmaster samt etablering av høyspentkabler og føringsveier i tunneler. Etablering av fundamentene (om lag 1500 totalt) ble påbegynt i 2010. Kontraktsarbeidet ble avsluttet i 2013. 

I 2012 ble det inngått avtale om å bygge kontaktledningsanlegg på hele strekningen. Kontrakten er inngått. I kontrakten er det kun utførelse som er priset. Materielleveransene står Jernbaneverket for.