Parkering

Jernbaneverket og Holmestrand kommune er ikke enige om hvor mange parkeringsplasser som trengs utenfor stasjonen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Se egen sak til høyre på siden: Uenighet om parkering

Heisen,  fra toppen av Holmestrandfjellet og ned til stasjonen, er beregnet for gående og syklende. Inngangen på toppen ligger på et område tilsvarende en boligtomt, i en vanlig, trang boliggate. Det er derfor ikke mulig å ha noen parkeringsplass ved heisen. Derimot vil det bli sykkelparkering.

April 2014. Heissjakta ble ferdig i mai.