Flyfoto av anlegget

Strekningen Holm-Nykirke er 14,2 kilometer, 12,3 kilometer i tunnel. Vi tar flyfoto av det som er synlig ute i dagen, både på vår og høst, for dokumentasjon og presentasjon av prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Hvis du vil se store bilder: Klikk på bildet og klikk så på pila for å bla deg framover eller bakover.
Ta kontakt med fotograf Anne Mette Storvik hvis du ønsker å bruke bildene til noe: stoann@jbv.no, 91192112

Bilder fra prosjektet 26. oktober 2015

Holm-Nykirke prosjektet er inne i sitt nest siste byggeår, og dokumenteres halvårlig med flyfoto.

Det begynner å se ganske ferdig ut, både på Holm og Fegstad, som er henholdsvis nordligste og sørligste punkt på strekningen.
De store grunnentreprenørene er stort sett ferdige, nå er det jernbanetekniske entreprenører som har brakkerigger rundt om kring.
Nordre stasjonsinngang har tatt form, og er lett synlig fra eksisterende stasjon.

Mesteparten av prosjektet ligger i tunnel, og inne er det sydende aktivitet. Snart er all pukken på plass. Sporbyggetoget begynte å jobbe fra Fegstad 3. november, og blir ferdig frem til stasjonen i november. I desember legger det spor fra Holm til stasjonen.

Inne i hallen kables og kobles det og 5.555 kvm skifer legges. Under hallen, i de tekniske rommene, rømningstunnelene osv, jobbes det på spreng.

På nyåret antar vi at arbeidet med stålhimlingen er i gang, og på vårparten starter arbeidene med å lage midlertidig parkering og midlertidig stasjonsløsning.

Bilder fra prosjektet 28. april 2015:  

 

Bilder fra Holmestrand 28. april 2015:

 


Bilder fra oktober 2014:
 


 Bilder fra april 2014: