Historikk

Vestfoldbanen kjører i samme trasé som i 1881. Den gang bygde man jernbane lags vann og elver og rundt fjell. I dag må jernbanelinjene være rettere for at togene skal kunne holde høyere hastigheter.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vestfoldbanen åpnet som smalsporet bane mellom Drammen og Larvik i 1881. Den fikk normal sporvidde i 1949, og ble elektrifisert i 1957. Lieråsen tunnel åpnet i 1973 og Intercitytogene ble introdusert i 1978. Banen har nådd sin kapasitetsgrense.Dagens bane fra Holm til Nykirke er 15,1 km lang, har mange krappe svinger og lav standard. Linja går i et område utsatt for ras, og det er utglidingsfare på grunn av dårlige grunnforhold. Den dårlige standarden gir lav hastighet og store vedlikeholdsutgifter.

Dagens jernbanelinje ligger helt nede i vannkanten. Den krever mye vedlikehold, og det er ikke mulig å kjøre fort på en slik linje. Foto: Anne Mette Storvik. 
I starten ble det lagt opp til at byggingen av nytt dobbeltspor skulle gjennomføres i to etapper: Først fra Holm til Holmestrand, så videre fra Holmestrand til Nykirke. Den planlagte stasjonen skulle moderniseres og ligge i dagen som den gjør i dag.

Så fikk Jernbaneverket i oppdrag av Samferdselsdepartementet å planlegge en bane hvor tog kunne kjøre i høy hastighet, 250 kilometer i timen. I den opprinnelige planen var det ikke mulig å kjøre mer en 130 kilometer i timen på grunn av kurvaturen. Man besluttet å bygge det nye dobbeltsporet fra Holm til Nykirke sammenhengende, og med en helt ny stasjon inne i Holmestrandfjellet.


Reguleringsplanarbeidet ble påbegynt høsten 2007 og det ble planlagt for byggestart ved årsskiftet 2010/2011, men byggearbeidene var allerede i gang sommeren 2010.