Fakta

I 2016 skal prosjekt Holm-Nykirke være ferdig. Da åpnes 14,2 kilometer dobbelsporet jernbane, dimensjonert for hastighet opp til 250 kilometer i timen. 12,3 km av strekningen er i tunnel, og Holmestrand stasjon flyttes inn i en spektakulær fjellhall.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke vil gi gevinst i form av redusert reisetid, økt kapasitet og ikke minst bedret punktlighet for regiontrafikken. I tillegg vil det bli redusert vedlikeholdsbehov knyttet til fjellskjæringer og dårlige grunnforhold.  

Klikk på kartet for å se stor versjon (7 MB).

Nye Holmestrand
Dagens jernbanetrase går igjennom Holmestrand sentrum og beslaglegger arealer sentralt i byen. Disse områdene kan frigjøres til for eksempel byutvikling når det nye dobbelsporet tas i bruk. Hva den nedlagte linjen skal benyttes til, blir avgjort i dialog med kommunen.

Ny stasjon inne i fjellet
Den nye stasjonen for Holmestrand vil bli liggende inne i fjellet.
– Så vidt vi vet blir dette den første jernbanestasjonen i verden som kombinerer plattformer og tog som kjører gjennom i 250 kilometer timen gjennom stasjonen, forteller prosjektsjef Knut Edmund Knutsen. 
Se egen sak/side om stasjonshallen.

Fjellheis

En heis skal frakte passasjerer fra toppen av fjellet ned til stasjonen. Heisen kan sees som en tredje inngang til stasjonen.
Se egen sak/side om heisen

Fakta om Holm - Nykirke
 • Lengde 14,2 km, 12,3 km i tunnel.
 • Kostnad: 6,3 milliarder 2015-kr.
 • To innganger til stasjonen (tre, medregnet heisen).
 • 13 rømningstunneler, inkludert stasjonsinngangene.
 • Dobbelporet tunnel: 133 m2 utsprengt tunnelprofil.
 • Fjellhall: 500 m2 utsprengt tunnelprofil (opp til 600 m2 inkl. kjellerrom).
 • Fjellhallen blir 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy.
 • Ferdig bygd blir stasjonshallen 30 meter bred.
 • Fra toppen av skinnene til innvendig tak blir det ca 12 meter.
 • Plattformene blir 250 meter lange.
 • 26 planoverganger nedlegges.
 • Økt kapasitet.
 • Redusert reisetid med 5 minutter.
 • Anleggsstart sommeren 2010.
 • Ferdig november 2016.
Fakta om heisen
Heisen er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune. Kommunen er byggherre.
 • Holmestrand kommune skal ha driftsansvar for heisen.
 • Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.
 • 70 meter fra topp til bunn
 • To heiser
 • Kostnadsramme 48 millioner
 • 30 sekunders heistur
Prosjektet er delt opp i fem hovedentrepriser, dagsone og tunnel:
 • Holm: 1,9 km tunnel, 1,6 km dagsone. Skanska har entreprisen på 392 mill. kr.
 • Sjøskogen: 4 km tunnel. Leonhard Nilsen & sønner har entreprisen på 609 mill. kr.
 • Fibo: 1,9 km tunnel. Skanska har entreprisen på 404 mill. kr.
 • Stasjonen: 2,4 km tunnel. Skanska har entreprisen på 982 mill. kr.
 • Snekkestad: 2,1 km tunnel, 0,3 km dagsone. Marti/IAV har entreprisen på 414 mill. kr.

  I tillegg kommer innredningsentreprisen på stasjonen, kollektivterminalen og de jernbanetekniske entreprisene.