Holm-Nykirke: Helge- og nattarbeid 29.-30. august

Fra klokken 01.00 natt til lørdag 29. august til søndag 30. august klokken 08.00 blir det tidvis støyende arbeid langs eksisterende jernbane fra Galleberg til Holm pluss fra Fegstad til Skoppum.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Togtrafikken på Vestfoldbanen (Drammen – Skoppum) stanses for vedlikehold av banen, og vi benytter anledningen til å få gjort en del arbeid.

Dette skal gjøres:
-Kapping av kabelkanaler, diverse grunnarbeid og setting av kummer og fundamenter.
-Flytting av kabelkanallokk med tilhørende arbeider
-Legging av kabler

Til dette arbeidet brukes skinnegående traktorgraver, betongsag, luftverktøy – og kanskje stormobil.
Dessuten skal det muligens gjøres noe småtteri utenfor inngangen til rømningstunnelen som kommer ut i Almedalen, og der rømningstunnelen krysser eksisterende spor.

Dispensasjon
Jernbaneverket har søkt, og fått, midlertidig dispensasjon fra arbeidstid og støygrenser. Nabovarsel er sendt ut til de boligene som kan bli berørt.
Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Vigdis Tandberg på e-post: xtanvig@jbv.no eller på telefon 913 26 266 
Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253.