Holm-Nykirke: Nå legges én kilometer spor om dagen

Tirsdag 3. november kom sporbyggetoget i gang med å bygge jernbanespor fra Fegstad og nordover. Det 200 meter lange sporbyggetoget legger betongsviller og skinner på plass med imponerende hastighet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.Det er entreprenøren Infranord som utfører arbeidet, og toget er det eneste av sitt slag i Europa (det er tre i hele verden). Det har tidligere jobbet seg nedover langs Mjøsa, og nå er det altså i Holmestrand.

På forhånd var det bygd jernbanespor manuelt fra eksisterende spor og rett innenfor tunnelåpningen. Sporbyggetoget har hjul og belte foran, sånn at den første delen av toget kan kjøre på pukken. Den mellomste sørger for at sviller og skinner kommer på plass. Den siste delen av toget og svillevognene har vanlige "toghjul", og kjører på skinnene det selv bygger!

Under: Se video av sporbyggetoget i aksjon:

Det er fem mann på selve maskinen, hvorav tre sitter inni og to går utenfor. I tillegg er to til fire personer med som hjelpemannskap, og som bl.a. sjekker sviller og fester bak.I førerhuset finner vi denne blide karen.

Sporbyggetoget er i drift ti timer om dagen, syv dager i uka. Så tar mannskapet fri en uke, før det er på´n igjen. Dette betyr at de er ferdige fra Fegstad til stasjonsområdet i løpet av november. Deretter begynner de på Holm, og arbeider seg nordfra mot stasjonen - forutsatt at leveringen av sviller og skinner går som det skal. Skinner, i 120 meter lange deler, blir lagt ut på forhånd.Hver dag brukes det ca 1584 sviller (åtte vogner), og disse må fraktes inn fra produsenten på Hønefoss.Det var litt knotete å få den første, lange skinnen fast i det manuelt bygde sporet.Men tilslutt fikk de festet ny og gammel, skinne, og da var det bare tut og kjør.

Alle foto: Anne Mette Storvik