Helgearbeid på Vestfoldbanen

Helgen 9. til 12. oktober må det arbeides langs eksisterende spor fra Drammen til Skoppum. Arbeidene begynner fredag klokken 21.05 og avsluttes mandag morgen klokken 04.50.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Anleggsarbeidene innebærer buss for tog. 

For nærmere detaljer om det alternative transportopplegget viser vi til NSBs hjemmesider.

I forbindelse med at det bygges nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke (forbi Holmestrand), må det gjøres mye forberedende arbeid langs eksisterende spor. Naturlig nok må dette gjøres når det ikke går tog.

Det skal arbeides fra Kobbervik i nord til Fegstad i sør med å sette fundamenter, skjøte fiber, kontroll av signalanlegg og miljøbefaring. Arbeidene pågår natt og dag, men regnes ikke for støyende.

Nærmere beskrivelse av arbeidene:

Fegstad
En entreprenør jobber fra klokken 07.00 lørdag morgen til søndag morgen klokken 07.00, deretter jobber en annen entreprenør fra klokken 07.00 søndag morgen til mandag morgen klokken 04.00.

Holm
Det skal settes fundamenter fra lørdag klokken 20.00 til søndag kveld klokken 20.00. 

Annen småjobbing langs hele linja.

Kobbervik - Galleberg
Jernbaneverket Nett skal jobbe fra 11.00 til 20.00 lørdag.

Galleberg – Holm
Jernbaneverket Nett skal skjøte fiber fra lørdag klokken 20.00 til 23.00. Avslutter på Holm.

Galleberg – Holmestrand
Testing av grensesnittet mellom signalanleggene 08.00 til 20.00 lørdag.

I tillegg skal Norconsult ha miljøbefaring, dvs at to personer inspiserer toglinjen fra Holm til Holmestrand på lørdag, og fra Holmestrand til Fegstad på søndag.

Jernbaneverket Drift skal gå langs linja fra Galleberg til Skoppum og ta en tilstandskontroll lørdag og søndag.

Ingen av arbeidene regnes som støyende.