Grunnboring i Holmestrand sentrum

Denne uken skal Rambøll gjøre grunnundersøkelser på Dulpen, og på det som skal bli Holmestrands nye kollektivterminal.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.


Flyfoto fra oktober 2015: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket.

Årsaken er at Jernbaneverket ønsker å legge en overvannsledning i samme rør-trasé som kommunen bruker til sine overvannsledninger: Gjennom Dulpen og ut langs piren. Nå skal grunnen undersøkes, slik at Jernbaneverket ikke får noen ubehagelige overraskelser.
–Opprinnelig hadde vi tenkt å legge overvannsledningen nord for hotellet. Der er imidlertid grunnen så dårlig egnet at vi vil undersøke mulighetene på sørsiden av hotellet. Her er det et kjent område, og det ligger rør der fra før av, sier prosjekteringsleder i Jernbaneverket, Tor Kleiven.

Støyer ikke så ille
Geomatikk kommer onsdag 25. november sammen med kommunen for å påvise kabler og ledninger. Grunnboring av 16 hull starter samme dag.
–Dette bråker ikke så ille, men det er vanskelig å si hvor lang tid arbeidet tar. Det kommer an på hvor langt ned de må bore før de treffer fjell, opplyser Kleiven.

Mest rent vann
Overvannsledningen er et rør på ca 63 cm i diameter. Så stort må det være for å ta unna alt overvannet fra hele tunnelen pluss parkeringsplassen ved Jernbanestasjonen.
–Det ble for mye vann til at vi kunne kjøre det ut via det offentlige nettet. Dessuten er vannet fra tunnelen rent, understreker Kleiven. Ved en eventuell forurensning, er det oljeutskiller som renser vannet før det når fjorden. Overvannsledningen munner ut 15-20 meter utenfor land på ca. fem meters dybde.

Tar hensyn
–Vi skal tilpasse eventuelle gravearbeider sånn at disse kommer før eller etter badesesongen, lover Kleiven.