Ferske flyfoto av Holm-Nykirke prosjektet

Mandag 26. oktober fotograferte vi prosjektet fra lufta igjen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Holm-Nykirke prosjektet er inne i sitt nest siste byggeår, og dokumenteres halvårlig med flyfoto.

Det begynner å se ganske ferdig ut, både på Holm og Fegstad, som er henholdsvis nordligste og sørligste punkt på strekningen.
De store grunnentreprenørene er stort sett ferdige, nå er det jernbanetekniske entreprenører som har brakkerigger rundt om kring.
Nordre stasjonsinngang har tatt form, og er lett synlig fra eksisterende stasjon.

Mesteparten av prosjektet ligger i tunnel, og inne er det sydende aktivitet. Snart er all pukken på plass. Sporbyggetoget begynte å jobbe fra Fegstad 3. november, og blir ferdig frem til stasjonen i november. I desember legger det spor fra Holm til stasjonen.

Inne i hallen kables og kobles det og 5.555 kvm skifer legges. Under hallen, i de tekniske rommene, rømningstunnelene osv, jobbes det på spreng.

På nyåret antar vi at arbeidet med stålhimlingen er i gang, og på vårparten starter arbeidene med å lage midlertidig parkering og midlertidig stasjonsløsning.

Her finner du flyfoto fra både 2014 og 2015