Varsel om støyende arbeid: portalen på Fegstad skal støpes

Når tunnelportalen på Fegstad skal støpes, kan det bli noen bråkete kvelder.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dette er et arbeid som må gjøres ferdig når det først er påbegynt, noe som vil bety utvidet arbeidstid fire til seks enkeltkvelder i perioden etter påske til begynnelsen av juni 2014.

Når tunellportalen på Fegstad skal støpes, kan det bl noen bråkete kvelder. Foto: Anne Mette Storvik

Støyende
Arbeidet krever støpebil, pumpe og vibrator, og arbeidet vil overskride grensene for støy. Jernbaneverket har søkt, og fått, dispensasjon av kommuneoverlegen for dette arbeidet.

Varsling
Vi skal varsle de som blir berørt av arbeidet i forkant.

Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Vigdis Tandberg på e-post: xtanvig@jbv.no eller på telefon 913 26 266

Etter kontortid:
Døgnbemannet beredskapstelefon
916 56 253