Varsel om nattarbeid

I tidsrommet 7. til 19. april må vi arbeide litt på eksisterende spor på strekningen Galleberg - Holm. Dette må gjøres når det ikke går tog, altså på nattetid.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Flyfoto fra Holm og nordover. Foto: Anne Mette Storvik

Det skal bores fundamenter for master til kjøreledning og signal.
Det er et tjuetalls punkter det skal arbeides på i hvert område, og det er vanskelig å si hvor lang tid arbeidet tar på hvert punkt. Dermed er det også umulig å si når maskinen vil være på de forskjellige punktene. Maskinen tar én side av linja av gangen, og vil altså stoppe to ganger på hvert punkt.

Noe støy kan forekomme, og vi beklager dette. Tirsdag 31. mars ble nabovarsel levert i postkassene til 700 naboer som kan bli berørt av støy.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Vigdis Tandberg på e-post: xtanvig@jbv.no eller på
telefon 913 26 266


Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253.