Varsel om helg- og nattarbeid på Fegstad

Fra lørdag 27. september klokken 01.00 til søndag 28. september klokken 07.00 kan det bli støyende arbeid på Fegstad.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Togtrafikken på Vestfoldbanen stanses i 30 timer for vedlikehold av banen, og vi benytter anledningen til å få gjort unna en del arbeid. Mye må forberedes før ny og gammel bane kan kobles sammen og tas i bruk høsten 2016.  Dessverre kan arbeidet støye noe. Jernbaneverket har søkt, og fått, midlertidig dispensasjon fra arbeidstid og støygrenser.
Fegstad, april 2014. Foto: Anne Mette Storvik
Det dreier seg om:
–Montering og flytting av kontaktledning
–Kapping av kabelkanaler og  -lokk, kummer, gjennomføringer, fundamenter og grunnarbeid.
–Bruk av lastebil med kran, skinnegående traktorgraver, stormobil, betongsag og luftverktøy.

Alternativ overnatting
Dersom særskilte behov tilsier det, kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting.
Vi presiserer at dette må avtales på forhånd, og organiseres av Jernbaneverket.
Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.

Henvendelser og spørsmål rettes til:
Nabokontakt Vigdis Tandberg på e-post: xtanvig@jbv.no eller på telefon 913 26 266
Etter kontortid: Døgnbemannet beredskapstelefon 916 56 253