Holm-Nykirke: Statsråden skyter første salve mandag kl.13:00

Mandag 16. august kommer Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til Holm i Sande, for høytidelig å markere anleggsstarten for nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Prosjektet har lagt opp til et arrangement på anleggsområdet på Holm, hvor statsråden skal få æren av å skyte den første salven for den 12,3 km lange tunnelen som skal bygges mellom Holm og Nykirke.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa markerer at anlegget er i gang ved å fyre av den første salven for tunnelen mellom Holm og Nykirke. Foto: Bjørn MellebyDen nye traseen på i alt 14,1 km representerer den hittil største satsingen i den pågående moderniseringen av Vestfoldbanen. Strekningen dimensjoneres for 250 km/t og har en kostnadsramme på 5,6 milliarder.

Inkludert i prosjektet er også en enorm fjellhall i Holmestrandfjellet som skal huse byens nye jernbanestasjon.

Prosjektet er delt inn i seks grunnentrepriser, hvorav fem er rene tunnelentrepriser og en er bygging av ny kollektivterminalen i tilknytning til stasjonen.

Den første grunnentreprisen som er i gang er UHN 03 Holm entreprisen - som består av 1800 meter tunnel og 1600 meter dagsone. Den startet opp med bygging av anleggsveier og riggområde på Holm 28. juni og det er Skanska AS som vant oppdraget.

Neste entreprise som skal i gang er UHN 01 Sjøskogenentreprisen – som består av 4000 meter tunnel - denne starter opp i august. Det er Leonhard Nilsen og Sønner AS som skal drive denne kontrakten.

Det nye dobbeltsporet skal stå ferdig sommeren 2015.

Evt. spørsmål kan rettes til:
Informasjonsrådgiver Trine K. Bratlie Evensen tlf. 913 26 266